Het gesprek

Heidi Derudder en Sven De Smet zijn vakbondsconsulenten voor ACV Openbare Diensten. "Wij zijn het eerste aanspreekpunt."

"Een vakbondsconsulent is een soort sociaal secretariaat van de werknemer"

 

Heidi Derudder en Sven De Smet zijn beide vakbondsconsulent voor ACV Openbare Diensten. Heidi wordt in West-Vlaanderen het meest geconfronteerd met problemen van leden die werken bij gemeenten. Sven is consulent in Oost-Vlaanderen. “We zijn het eerste aanspreekpunt. Als je een kantoor van ons binnenloopt en het gaat over de openbare sector krijg je ons te zien.”

“We krijgen natuurlijk ook vragen over federale of Vlaamse materies”, zegt Heidi. “Wanneer die gaan over de algemene arbeidswetgeving dan kunnen wij helpen. Maar als het specifieke vragen zijn over hun werkgever, fungeren we als een doorgeefluik naar onze collega-­consulenten in Brussel.” “Leden komen bij ons met vragen gerelateerd aan hun werk”, vult Sven aan. “Over loon, verlof, loopbaanonderbreking, ziekte, arbeidsongeval, ontslag ... Soms willen ze enkel informatie, soms moet er door ons bemiddeld worden met de werkgever. Soms wordt het een juridisch dossier, dan doen wij het intakegesprek en maken we het dossier op voor onze juridische dienst. En als een dossier het individuele overstijgt, gaat het naar de vakbondssecretaris. 

Heidi is 16 jaar vakbondsconsulent, Sven 12 jaar. Ze merken een verandering. Sven: "Het belang van de individuele dienstverlening neemt toe. Die wordt ook steeds meer juridisch van aard. Er wordt dus een grotere specialisatie van ons gevraagd op vlak van kennis van de wetgeving. De besturen professionaliseren ook, ze hebben intussen ook een sociaal secretariaat, personeelsdienst en juridische dienst. Om op hetzelfde niveau te kunnen discussiëren moeten we even goed op de hoogte zijn. We zijn een soort sociaal secretariaat van de werknemer. Vroeger waren mensen eerder uit overtuiging lid van een vakbond, nu leven we in een meer individualistische maatschappij. Leden betalen voor een dienstverlening en wensen daar iets voor terug te krijgen. In eerste instantie voor zichzelf.”

“We worden door de besturen voor vol aanzien”, beweert Heidi. “Als wij met hen in discussie gaan nemen ze ons serieus.” “Je hebt natuurlijk een verschil in soorten interventies”, zegt Sven. “Wanneer het over wetgeving gaat, kijken we naar wat de wet zegt en is er verder geen discussie. Bemiddeling is minder zwart­wit, waarbij vooral het gezond verstand geldt. In deze gevallen zien we de laatste tijd wel een verruwing bij de besturen. Vroeger kon je praten, iets met elkaar regelen. Nu worden de overheden  meer als een bedrijf gerund, met harde economische standpunten, minder begrip, minder sociaal.”

“Dat zie je vooral in het kader van langdurig zieken, waarvoor nauwelijks aangepast werk voorhanden is”, zegt Heidi. “Dat leidt dan vaak tot medisch ontslag. Het enige dat wij dan kunnen doen is zorgen dat alles volgens de wetgeving verloopt en men krijgt waar ze recht op hebben. De zogezegde re-integratie is meestal een drogreden. Drie vierde van de mensen in een re-integratietraject wordt uiteindelijk ontslagen.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.