De stelling

Deze maand: "Hogere belastingen staan gelijk aan een hoger welzijn."

Inleiding

‘We betalen zo veel belastingen en we krijgen er niets voor terug’ hoor je wel eens. Maar zorgen die belastingen er niet net voor dat we het zo goed hebben? Of kunnen ze gerust wat naar beneden? Sacha Dierckx van denktank Minerva pluist het uit.

Omschrijving

“Je moet het onderscheid maken tussen welvaart en welzijn. Welvaart is het bbp (bruto binnenlands product) per hoofd van de bevolking,onze koopkracht. Welzijn gaat veel breder en wordt bepaald door zaken als ongelijkheid, huisvesting, hoe we ons voelen, work­lifebalans, veiligheids gevoel … We weten dat ons welzijn niet per se toeneemt als onze koopkracht omhoog gaat, want de ongelijkheid tussen man en vrouw of tussen arm en rijk kan nog steeds groot zijn.”

“In de rijkste landen worden de meeste belastingen betaald. Dat is een feit. Dat is genoeg bewijs dat belastingen niet slecht zijn voor de welvaart, voor onze koopkracht. Maar voor ons welzijn kunnen belastingen zelfs nog beter zijn. We zien dat ons subjectieve welzijn maar toeneemt tot een bepaald inkomen. Als we meer gaan verdienen, dan hebben ongelijkheid en openbare diensten meer invloed op hoe we ons voelen. Je wordt niet gelukkiger van die elfde jeansbroek in je kast, maar wel van de trein die op tijd komt, om een eenvoudig voorbeeld te geven. Als publieke diensten zoveel impact hebben, dan kan dat betekenen dat hogere belastingen belangrijk zijn voor ons subjectief welzijn.”

“In België krijg je als burger best veel terug voor je (personen)belastingen. Het is pas als je in pakweg Nederland hebt gewoond dat je beseft hoeveel  hier collectief is geregeld, zoals onze pensioenen, sociale zekerheid … Bij onze noorderburen betaal je minder sociale bijdragen voor je pensioen, maar moet je als werknemer een verplichte bijdrage betalen aan een privépensioen fonds. Dat is dus geld dat je ook niet kunt uitgeven. Belastingen geven daarom soms een vertekend beeld. Belastingen doen dalen heeft duidelijke gevolgen: een begrotingstekort of verminderde uitgaven. En dat kan een grote impact hebben op welvaart én welzijn.”

Conclusie

“Hoge belastingen zijn helemaal geen rem op hoge welvaart. Bovendien kunnen ze tot een veel hoger welzijn leiden. Zeker vanaf een bepaald inkomensniveau – daar valt geen exact cijfer op te plakken – doet extra koopkracht ons welzijn niet echt meer stijgen, en is het belangrijker om meer belastingen te innen en dat geld in openbare diensten en sociale zekerheid te investeren. Dan stimuleren hogere belastingen ons welzijn.”

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.