Plots is thuiswerk de norm

Door een virus is thuiswerk plots de norm. Zal dat na de crisis zo blijven? En hoe ga je goed om met thuiswerk?

ELKE BOUDRY is communicatie-­ en projectcoördinator bij Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum voor Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid.

Hoe zal het na de crisis zijn met digitalisering?

“Ik verwacht dat thuiswerken ook de digi­talisering op de werkvloer een flinke duw zal geven. De mensen die hier al ervaring mee hebben, maken makkelijk de omslag. Een groot deel dat aarzelde, is nu noodgedwongen over de brug gekomen. En een aantal zal straks terugkeren naar het vroegere systeem omdat ze zich daar comfortabeler bij voelen. Het blijft koffiedik kijken maar het kan bijna niet anders dan een stempel drukken op hoe we ons na de crisis gaan organiseren. Er is sprake van efficiëntiewinst door minder verplaatsingen en door meer meetings online te organiseren. Dat laatste vraagt wel wat organisatie en discipline. Het is belangrijk dat je rond online meetings een aantal vuistregels afspreekt. Deel op voorhand de agendapunten mee via mail. Een iemand leidt de vergadering en terwijl iemand spreekt, zet de rest de microfoon en camera uit. Via de chatfunctie hoef je niemand mondeling te onderbreken.”

Vlaamse ambtenaren springen bij

De coronacrisis heeft ook een grote impact op de werksituatie bij de Vlaamse overheid. De meesten kunnen van thuis werken en sommige diensten draaien drukker dan ooit. Op andere diensten is er momenteel dan weer wat minder werk. Sinds 3 april kunnen Vlaamse ambtenaren die tijdelijk minder werk hebben op een andere dienst bijspringen of in overleg met hun leidend ambtenaar bij een externe werkgever aan de slag. “Het initiatief komt van de ambtenaren zelf en biedt een oplossing voor die plaatsen in Vlaanderen waar er nu een tekort aan werkkrachten dreigt, of waar kwetsbare mensen een helpend handje kunnen gebruiken. Het toont aan dat onze ambtenaren uit het goede hout gesneden zijn”, zegt minister Bart Somers. Meerdere ambtenaren hebben zich ook ingeschreven op de webstek vlaanderenhelpt.be om vrijwilligerswerk te doen. In overleg met hun leidende ambtenaren kunnen zulke kleine klussen ook gedurende de dag gebeuren.

NATHALIE DEBAST is persverantwoordelijke van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Zij heeft drukke weken achter de rug als coördinator tussen de VVSG en de crisiscentra van de federale en Vlaamse overheid. “Zeker de eerste twee weken waren er nogal wat onduidelijkheden over de richtlijnen die de overheden gaven.”

Hoe gaan de lokale overheden met thuiswerk om?

“Het federale uitgangspunt is dat essentiële dienstverlening gegarandeerd moet blijven en daar behoort lokale dienstverlening voor ons ook toe. En zijn wel een aantal diensten verplicht gesloten zoals de culturele centra, sporthallen en zwembaden. Maar wat kan openblijven, blijft open zoals de afvalophaling en sinds 7 april de recyclageparken. In de praktijk blijven veel mensen aan het werk en is een kleiner deel in tijdelijke werkloosheid terechtgekomen. Bij mensen die blijven werken is thuiswerken het principe. Maar een aantal diensten blijft fysiek geopend, op telefonische afspraak of online. De OCMW’s en de sociale diensten moeten twee dagen per week fysieke permanentie aanbieden. Veel van hun klanten hebben namelijk niet altijd toegang tot internet. Het is voor ons prettig dat Microsoft hun Teams­licentie tijdelijk gratis aan overheden aanbiedt. Veel lokale besturen gebruiken het nu voor vergaderingen.”

Hoe ervaar je thuiswerken persoonlijk?

“Als persverantwoordelijke is mijn telefoon sowieso mijn belangrijkste werkmiddel, crisis of geen crisis. Het grote verschil is dat ik nu ook mijn directe collega’s telefonisch moet raadplegen, terwijl ik anders naar hen toestap voor info. Ik heb zelf een gezin met drie kinderen dus is er altijd wel iemand om tegen te praten, maar er zijn in en buiten het werk mensen die nu hele dagen alleen thuis zitten. Die kunnen het daar op termijn lastig mee hebben. Dan is het belangrijk dat je met hen
contact blijft houden, nu meer dan ooit. Het doet mij zelf ook veel deugd om mensen te horen of te zien op het scherm van mijn laptop.”

Tips voor thuiswerkers

Nathalie Dumarey is Programmamanager Innovatie en Digitale Transformatie van VVSG. Zij heeft enkele tips voor thuiswerkers op een rijtje gezet.

  • Zorg voor een veilige, rustige, inspirerende werkplek waar je je goed voelt, graag bent en ongestoord kan werken.
  • Maak een goede werkplanning, plan ruimte in voor pauzes en contact met het gezin. Maak hierover goede afspraken met andere gezinsleden.
  • Probeer zoveel mogelijk een routine aan te houden, net zoals een normale werkdag op kantoor ook volgens een bepaalde structuur verloopt. Werk eventueel in vaste werkblokken.
  • Maak goede afspraken met collega’s over beschikbaarheid en bereikbaarheid en het communicatie- middel dat de voorkeur geniet. Werk indien mogelijk met een digitale agenda waarin elkaars beschikbaarheid te zien is. Probeer zoveel mogelijk contact met elkaar te houden.
  • Beweeg voldoende en verander om de 20 minuten van zithouding.
  • Maak gebruik van digitale tools om het telewerk te vergemakkelijken.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.