Welkom

Elke maand beantwoordt Jan Coolbrandt, voorzitter van ACV Openbare Diensten, drie relevante vragen.

••• Wat willen jullie absoluut zien verdwijnen uit de startnota van De Wever? 
Zal het Vlaams regeerakkoord leiden tot een warm en sociaal Vlaanderen? Dat kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Ook uit de startnota kunnen we dat niet opmaken. Wél duidelijk is dat er voor de zoveelste keer bespaard moet worden en dat zal voor de zoveelste keer gebeuren op kap van het overheidspersoneel. Van een aantrekkelijk en kwaliteitsvol personeelsbeleid op lange termijn is er geen sprake. Sociale dialoog? Onvindbaar in de tekst. Nochtans gaan we met die maatregelen het gat in de begroting niet dichtrijden.

••• Welke impact heeft de standstill op federaal niveau op de werking van de openbare diensten?
Je zou misschien cynisch kunnen stellen dat de standstill positief is, want nu kunnen er geen negatieve besparingsmaatregelen voor het overheidspersoneel worden genomen. Maar als we pleiten voor de overheid als aantrekkelijke werkgever dan moet er wel een visie en strategie klaarliggen. En daar zijn net de politici verantwoordelijk voor.

••• In Vlaanderen rukt rechts duidelijk op. Wordt het geen tijd om daar nog meer stelling tegen in te nemen? 
Het mag duidelijk zijn dat we zo’n verkiezingsuitslag niet naast ons mogen neerleggen. Als hardwerkende  burgers vandaag het gevoel hebben dat er nauwelijks rekening wordt gehouden met hun bekommernissen, dan moeten we daar iets aan doen. Ook wij moeten daar oplossingen voor zoeken. Werk voor iedereen, werkbaar werk, een goed loon, een goed pensioen … dát zijn de thema’s waar mensen van wakker liggen.

Voor reacties kan je Jan bereiken via jan.coolbrandt@acv-csc.be.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.