Welkom

Elke maand beantwoordt Jan Coolbrandt, voorzitter van ACV Openbare Diensten, drie relevante vragen.

••• De Vlaamse overheidsdiensten moeten het opnieuw met minder personeel doen. Lukt dat?
Nee, het is al de derde keer op rij dat de Vlaamse regering het personeelsbestand van de Vlaamse overheidsdiensten wil doen dalen. Daardoor sneuvelen er tegen het einde van de legislatuur nog maar eens 1500 banen. Deze maatregel hypothekeert de werking van de Vlaamse overheid waardoor de dienstverlening in het gedrang komt. Hier zit geen visie achter. Dit is zonder meer snoeien in de personeelskost. We willen hierover dringend een gesprek met de bevoegde minister, voor een rechtvaardig en correct loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid, met respect voor alle medewerkers.

••• En intussen hebben we nog steeds geen nieuwe federale regering.
Het blijft gissen naar de slaagkansen van de twee preformateurs, Geert Bourgeois en Rudy Demotte. Marc Leemans maakte op het ACV-congres alvast nog eens duidelijk dat een ander beleid absoluut nodig is. Dit moeten volgens ons de pijlers van het sociale beleid zijn: een sterke sociale zekerheid, vrije loononderhandelingen, meer nettoloon, een rechtvaardig fiscaal beleid waar ook de inkomsten uit vermogens worden belast én een performante overheid. Dat laatste onderschrijven wij als overheidsvakbond met veel enthousiasme.

••• Er staan nog verkiezingen op stapel: de sociale verkiezingen. Wat kunnen we verwachten?
De campagne is opgestart en er wordt ijverig gezocht naar kandidaten voor de sociale verkiezingen in 2020. Onder meer onze sector vervoer doet mee, net als een aantal andere sectoren. Het belang van deze verkiezingen is zeer groot. In het merendeel van de openbare sector zijn er echter geen sociale verkiezingen. Daar worden de militantencomités vernieuwd via een andere procedure. Ook daarvoor zoeken we nu kandidaten. Ik wil dan ook al onze militanten heel hard bedanken voor hun harde werk. En succes aan al onze nieuwe en ervaren kandidaten!

Voor reacties kan je Jan bereiken via jan.coolbrandt@acv-csc.be.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.