Het gesprek

Jean Bedel Ndundula is de vicevoorzitter van de Congolese vakbond CSC. Hij is er verantwoordelijk voor de publieke sector.

 

"We blijven vechten, ondanks alle moeilijkheden"

- Jean Bedel Ndundula, vicevoorzitter van de Congolese vakbond CSC

Met meer dan 300.000 leden is de Confédération Syndicale au Congo de grootste vakbond in de DRC. CSC is aanwezig in alle provincies, net als in alle subregio’s. Eigenlijk overal waar er grote bedrijven zitten, met focus op mijnbouwbedrijven. Die aanpak onderscheidt ons van een groot aantal vakbonden (er zijn er meer dan 800 in de DRC) die alleen in Kinshasa vertegenwoordigd zijn. Wij zijn actief in alle sectoren, over het hele land.

Deze eerste plaats onder de vakbonden is voor ons het bewijs dat onze leden onze aanpak, geïnspireerd door christelijke waarden, waarderen. Wij hebben hun vertrouwen gewonnen dankzij de syndicale acties die we sinds de jaren negentig hebben ondernomen en die hebben geleid tot meer pluralisme in de Congolese politiek en vakbeweging. We realiseerden heel wat de afgelopen jaren, zoals de wijziging van de arbeidswet, de invoering van het gegarandeerde minimumloon voor interprofessionele werknemers (SMIG), het opstarten van de sociale dialoog, de wet op de sociale bescherming, een nieuw statuut voor de ambtenaren, de controle op de activiteiten binnen de overheid ... Dankzij deze controle heeft de staat miljarden Congolese franken kunnen terugvorderen die door corruptie waren verduisterd.

Maar er is nog veel werk aan de winkel. De wet op de sociale bescherming bijvoorbeeld: die bestaat op papier, maar wordt voorlopig niet toegepast. Het teruggevorderde geld van de publieke sector moet worden herverdeeld onder ambtenaren, waarvan sommigen al jaren wachten op betaling van hun loon. Hier stuiten we tegen de immobiliteit van de overheid en het bedrijfsleven die verdeeldheid zaaien om te heersen. Er is geen haast om het aantal vakbonden te verminderen, omdat het hen in staat stelt vakbondsvertegenwoordigers tegen elkaar op te zetten en zo de onderhandelingen te blokkeren.

Meer dan ooit hebben we de steun nodig van het ACV. We hebben hun waardevolle ervaring nodig om onze organisatie te ontwikkelen. De kennis en solidariteit van het ACV helpt ons om samen een sterke, verenigde en welvarende vakbeweging op te bouwen.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.