De stelling

Deze maand: "De nieuwe Vlaamse regering voorziet in voldoende middelen voor de ouderenzorg"

Omschrijving

Door de vergrijzing neemt het aantal 80-plussers de komende tien jaar met ongeveer 18% toe. Daardoor zal de vraag naar zorg en begeleiding sterk toenemen. De sector van de ouderenzorg kampt nu reeds met immense personeelstekorten. Voorziet de nieuwe Vlaamse regering in voldoende middelen?

Info

We eisen van deze regering onder andere de aanwerving van 6.000 bijkomende personeelsleden tegen het einde van de legislatuur. Ook de Vlaamse ouderenraad berekende dat er voor het ouderenbeleid minimaal 503 miljoen euro extra nodig is.

Investeringen in welzijn

De nieuwe regering voorziet 550 miljoen euro aan ‘nieuw beleid’, op een budget van 13 miljard euro voor Welzijn. Slechts een deel(tje) van de 550 miljoen nieuw beleid gaat naar ouderenbeleid. Bovendien ontsnapt ook het departement Welzijn de komende jaren niet aan besparingen.

Gezinszorg

De vakbonden eisen voor de gezinszorg een groeipad van 2,5% per jaar, een absoluut minimum om te voldoen aan de nood aan thuishulp. Uit de documenten van de Vlaamse regering blijkt dat zelfs het groeipad van 2,5% gemilderd wordt tot 1% in 2020­-2022 en zelfs tot 0,5% in 2023-­2024. Dat zal leiden tot nog kortere zorgbeurten, de kwaliteit van de zorg negatief beïnvloeden en de werkbelasting voor het personeel verhogen.

Residentiële ouderenzorg

Wat de regering precies van plan is met de residentiële ouderenzorg is veel onduidelijker.

Op 15 oktober liet de minister weten dat er bijkomende middelen voor extra personeel in de woon-zorgcentra komen. Maar de verdeling is nog niet concreet en het is te vroeg is om te bepalen hoeveel budget er wordt toegekend aan bedden voor zwaar zorgbehoevende bewoners. De minister benadrukte wel dat de extra middelen prioritair naar de opvang van de stijgende zorgzwaarte en de verlichting van de werkdruk voor het zorgpersoneel gaan.

Mooie intenties maar het budget dat hiervoor noodzakelijk is (minstens 200 miljoen) vinden we nergens terug.

Conclusie

De middelen die voor de thuiszorg en de ouderenzorg worden voorzien, zijn veel te beperkt om effectief de werkdruk van het personeel in de woon-zorgcentra en de gezinszorg te verlagen. Bovendien zijn ze onvoldoende om aan de vele noden, zelfs maar gedeeltelijk, een antwoord te bieden.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.