Welkom

Elke maand beantwoordt Jan Coolbrandt, voorzitter van ACV Openbare Diensten, drie relevante vragen.

••• U zal slechts vier jaar voorzitter zijn, is dat voldoende?

Ik geloof het wel. Op korte termijn kan ik de continuïteit verzekeren. Daarnaast kijk ik uiteraard ook vooruit: waar willen we als organisatie staan in 2030? Daarvoor hebben we een duidelijke visie nodig, met samenwerking als verbindende factor. Meer samenwerking tussen alle afdelingen van het ACV is daarbij belangrijk. Gecombineerd met een goed uitgebouwde professionele en kwaliteitsvolle dienstverlening. Er is werk aan de winkel.

••• Spreekt een vakbond anno 2019 de jeugd nog aan?

“Jongeren zijn zeker geëngageerd, toch laten ze de vakbond vaak links liggen. Rekenen ze vooral op hun eigen kunnen en kracht? Of moeten we als vakbond sterker verduidelijken wat we doen? Wantoestanden in Bangladesh grijpen iedereen aan. Bij ons is het natuurlijk niet zo extreem, maar ook hier is er ongelijkheid, ook hier zijn er slechte arbeidsomstandigheden. Daarnaast kunnen mensen op verschillende momenten in hun carrière begeleiding gebruiken. Werk zoeken, werk combineren met een privéleven, loopbaanbegeleiding, psychosociale belasting ... allemaal thema’s waar vakbonden een rol in  kunnen spelen. Alleen, jongeren weten dat (nog) onvoldoende.”

•••Wat zou u morgen willen doen?

“Beter uitleggen aan het grote publiek wie we zijn en wat we doen. En daarbij aantonen dat goed werkende overheidsdiensten belangrijk zijn. Daarnaast blijven we in gesprek met onze medestanders uit het middenveld. Minder evident maar ook noodzakelijk zijn contacten met onze politieke tegenstanders en organisaties zoals het VBO of UNIZO. Zij stellen zich vaak negatief op tegenover openbare diensten en willen enkel besparen en minder overheid. Maar toen de Brexit ter sprake kwam, vonden ze dat er niet genoeg douaniers zijn. Met andere woorden: als het hun goed uitkomt, is de overheid nuttig, anders niet. Dat is exact hoe ook de politiek vandaag handelt: een kortzichtig besparingsbeleid, jaar in, jaar uit. Zonder langetermijnvisie.”

Voor reacties kan je Jan bereiken via jan.coolbrandt@acv-csc.be.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.