Nieuwe voorzitter, nieuwe plannen

Sinds 1 mei is Jan Coolbrandt de nieuwe voorzitter van ACV Openbare Diensten. Wat zijn zijn plannen voor onze centrale?

Het syndicaal bewustzijn werd hem met de paplepel ingegoten door zijn vader, syndicalist in een Brussels bedrijf in de jaren vijftig. “Het was de tijd van Jozef Cardijn, een belangrijk man binnen de christelijke arbeidersbeweging. Ik heb mijn vader over hem horen spreken, over hoe hij arbeiders kon samenbrengen en voor hun rechten vocht.

Als kind nam mijn vader mij soms mee naar avondvergaderingen waar gespeecht en gedebatteerd werd. Indrukwekkend vond ik dat. Later begon ik mijzelf meer en meer in die syndicale onderwerpen te verdiepen: mensenrechten, vakbondsrechten, sociale strijd ... Mijn vader gaf de microbe door, de motivatie en overtuiging heb ik gaandeweg gevonden. Vakbondswerk is en blijft noodzakelijk. Het gaat over de fundamentele rechten van werknemers. Het moet ervoor zorgen dat iedereen mee kan profiteren van de creatie van welvaart, ook de zwakkeren.”

Waarom hebben vakbonden het vandaag zo moeilijk?

Jan Coolbrandt wil als kersvers voorzitter bedachtzaam antwoorden. Niet meteen hard van stapel lopen. Dat lukt slechts even. “De vakbond heeft het tegenwoordig niet gemakkelijk om gehoord te worden. We zouden te conservatief zijn en de vooruitgang tegenhouden. Maar we mogen wat we in het verleden hebben opgebouwd toch niet zomaar prijsgeven? De politiek is sterke vakbonden liever kwijt dan rijk en heeft het moeilijk om met ons een serieuze dialoog aan te gaan. Het primaat van de politiek, luidt alsmaar harder. De pers volgt de kuren van de politiek en denkt enkel nog aan verkoopcijfers. En solidariteit verkoopt blijkbaar niet. Dat maakt het moeilijk voor vakbonden om hun verhaal te brengen.”

Hij maakte als nationaal secretaris het faillissement van Sabena mee. “Daar werden we geconfronteerd met grote sociale drama’s. Duizenden werknemers verloren van de ene dag op de andere hun baan. Maar de solidariteit onder de Sabéniens was sterk. Dan besef je heel goed waar vakbondswerk over gaat.”

Geen verhaal

Volgens Coolbrandt ontbreekt het in onze maatschappij aan consistente verhalen over de toekomst, aan een langetermijnvisie. “De partijprogramma’s die ter gelegenheid van de verkiezingen zijn geschreven, maakten dat nog eens pijnlijk duidelijk. Terwijl we zo’n toekomstvisie heel hard nodig hebben. Waar willen we samen naartoe? Hoe gaan wij de sociale bescherming organiseren? Laten we niemand achter?”

Ook in haar rol als werkgever heeft de overheid geen duidelijke langetermijnvisie. “Er wordt volop bespaard en nog nauwelijks geïnvesteerd. En ook hier wordt de sociale dialoog niet al te ernstig genomen. Protocollen worden afgesloten maar niet uitgevoerd. Een loonsverhoging zoals in de privésector werd bijna nergens toegekend. Alsof het overheidspersoneel geen recht heeft op koopkrachtverhoging.”

Openbare diensten voor iedereen

Hij maakt zich zorgen over de toenemende desinteresse van politici in de publieke sector. “Wij zijn voor bepaalde politici slechts een noodzakelijk kwaad dat bestreden moet worden. Sterke overheidsdiensten maken inherent deel uit van onze welvaartsstaat.

Goed werkende overheidsdiensten versterken onze democratie. Door bepaalde basisdiensten net niet aan het marktmechanisme over te laten, zijn ze toegankelijk voor iedereen. Ongeacht wat de financiële situatie van iemand is. Onderwijs, zorg, veiligheid, mobiliteit, informatie ... moeten toegankelijk blijven voor iedereen. En wanneer publieke voorzieningen worden afgebouwd, zijn de gewone mensen daarvan het slachtoffer. Openbare diensten maken geen onderscheid tussen mensen met veel en weinig geld. Ze zijn er voor iedereen.”

Nog te veel koesteren

“Ik denk dus dat wij iets belangrijks te verdedigen hebben. Al die goede kwalitatieve diensten van de overheid moeten we behouden en verder uitbouwen. Maar we zullen het samen moeten doen. Het is aan ons om duidelijk te maken dat openbare diensten belangrijk zijn. Dat we niet zonder kunnen. We hebben een langetermijnproject nodig dat onze visie toont over hoe een samenleving er moet uitzien. Een samenleving gebaseerd op solidariteit en verdeling van de welvaart die we samen creëren. Daarvoor hebben we een sterk ACV Openbare Diensten nodig. En daar wil ik graag aan meewerken.”

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.