Het gesprek

In december stapte N-VA uit de federale regering en vormden MR, Open VLD en CD&V een regering in lopende zaken. Servais Verherstraeten blikt terug.

 

"Er zat meer continuïteit in deze regering dan velen denken"

- Servais Verherstraeten 

Het is een uiterst boeiende maar ook onvoorspelbare periode geweest. De regering in lopende zaken had geen meerderheid meer en het minderheids-meerderheidsdenken moest doorbroken worden. Er werden bondgenoten gezocht waardoor parlementsleden meer invloed kregen.

Dankzij de wisselmeerderheden hebben we zaken kunnen regelen. Ik denk aan de gewijzigde vennootschapswetgeving of zaken uit het zomerakkoord zoals het arbeidsrecht en het sociaal akkoord. In een normale meerderheid waren die zonder horten en stoten gepasseerd, nu moest daar vaak met kleinere dingen een onderhandelingsprijs voor betaald worden. We hebben voor het sociaal akkoord een meerderheid moeten zoeken. Met kleine aanpassingen aan het SWT dat door de sociale partners werd bijgestuurd.

De val van de regering had met electorale afwegingen te maken. Iedereen moet zijn afwegingen maken die hij meent te moeten maken. In elk geval was het duidelijk dat de N-VA bij de lokale verkiezingen in alle provincies, met uitzondering van Antwerpen, niet had gewonnen. En dat de toenmalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie in november voor de klus stond een hoop extra opvangplaatsen te moeten voorzien. De partij trok daarop zijn conclusies. De plotse bocht in het migratiepact, waar ze zelf twee jaar mee aan onderhandeld hebben, was daar het gevolg van.

Men maakt graag een vergelijking tussen deze en de vorige regering. Ik vind dat er in het beleid van de huidige regering meer continuïteit zat dan velen denken. Alleen was de communicatie veel scherper en vaak contraproductief. We hebben stappen vooruitgezet in de domeinen tewerkstelling en fiscaliteit die de laagste inkomens ten goede komen. Maar de meerderheidspartijen hebben dat beleid te weinig verdedigd en te veel energie verloren met intern gekrakeel. Er zijn ook dossiers waarin we minder goed scoorden. Energie bijvoorbeeld, maar ook ambtenarenzaken. Ik heb aan het begin van de legislatuur aan gewezen minister Vandeput voorspeld dat als hij een belangrijke bevoegdheid als defensie cumuleert met die van ambtenarenzaken, hij die laatste zou verwaarlozen. Dat is ook gebleken. Ik hoop dat een volgende minister voltijds met dit departement bezig kan zijn, het gaat om de medewerkers die we nodig hebben om een efficiënt beleid te voeren.

Er heerst nu wel wat electorale nervositeit. De krachtsverhoudingen zijn erg versnipperd. Dat geldt voor steeds meer landen in Europa. Kijk maar naar wat de provinciale statenverkiezingen in Nederland veroorzaakt hebben met de winst van Thierry Baudet. Welke impact zal dat hebben op de vorming van eventuele meerderheden?

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.