De stelling

©Shutterstock

Deze maand: "Personeelsleden van de openbare sector ontvangen meer vakantiegeld dan hun collega's uit de privésector"

Omschrijving

De vakantie is in aantocht. Dat wil ook zeggen: vakantiegeld. Dat wordt op verschillende manieren berekend in de openbare en privésector. Daarbinnen zijn er ook nog verschillen, wat het erg ingewikkeld maakt. Krijgt de ene nu meer dan de andere?

De werkgever betaalt het vakantiegeld van bedienden in de private sector en betaalt het loon door. Het vakantiegeld wordt berekend op basis van het jaarloon van het jaar voordien. Bij arbeiders in de privé is dat niet het geval. Zij krijgen geen loon tijdens hun vakantiedagen, maar ontvangen vakantiegeld uit de vakantiekas waarbij ze zijn aangesloten. Het enkelvoudig vakantiegeld vervangt het loon, het dubbel vakantiegeld komt daarbovenop. Verdiende je in 2018 30.000 euro bruto, dan ontvang je dit jaar netto 1.165,03 euro vakantiegeld als bediende of 3.566 euro als arbeider (waarin ook de compensatie zit voor het normale loon).

In de publieke sector (Vlaamse en Federale overheid) is er geen verschil tussen arbeiders en bedienden. Beide groepen ontvangen hun normale loon tijdens vakantiedagen, met daarbovenop vakantiegeld. De federale overheid baseert zich op het brutoloon van maart van dit jaar, de Vlaamse overheid op het brutoloon van april.

Onder andere ook haard- en standplaatsvergoedingen, en ook de premie voor competentieontwikkeling tellen mee. Iemand met een brutomaandloon van 2.400 euro en 100 euro haard- en standplaatstoelage zal 1.151,85 euro vakantiegeld ontvangen.

Lokale overheden hebben voor contractuelen de keuze tussen het stelsel van de private of publieke sector. Voor hun statutairen geldt altijd het publieke systeem. De berekening ligt dan ook in lijn met bovenstaande berekeningen.

Conclusie

Er zijn geen grote verschillen tussen de berekening van het vakantiegeld in de private sector (bedienden) en de publieke sector. De federale en Vlaamse overheid houden rekening met het effectieve loon in respectievelijk maart en april van het vakantiejaar. Dat kan een voordeel opleveren als het loon steeg ten opzichte van het vorige jaar. Ook bij de lokale besturen wordt het loon van het vorige jaar geïndexeerd naar het loon van de maand maart. Anderzijds krijgen personeelsleden van de overheid geen gedeeltelijke RSZ-vrijstelling van 7% (op het aanvullend vakantiegeld) zoals bedienden in de privésector.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.