Beleidsthema's

Dit zijn onze prioriteiten voor de komende regeringen.

Zorg voor voldoende financiering van openbare diensten

Wij pleiten voor kwalitatieve publieke dienstverlening. En daarvoor is er dringend een trendbreuk nodig. Sterke openbare diensten zijn immers de beste optie om basisdiensten zoals zorg, veiligheid of mobiliteit voor iedereen even toegankelijk te maken.

Stop de privatiseringstrend

Als openbare diensten aan de private sector worden overgelaten, krijg je vaak duurdere en minder kwaliteitsvolle dienstverlening. Denk aan onderwijs in de Verenigde Staten of aan de “Pano”-reportage “Undercover in de Zorgfabriek” die de praktijken van winst- maximaliserende woonzorgcentra uitlichtte.

Statutaire tewerkstelling moet de norm zijn

De personeelsleden in de openbare sector hebben een aparte werksituatie. Hun werkgevers zijn politiek verkozenen. Het statuut werd in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat een politieke wissel van de macht geen professionele gevolgen heeft. Het statuut moet vermijden dat politici kunnen beslissen wie bijvoorbeeld al dan niet een loonsverhoging krijgt.

Geen plaats voor interimwerk

Door interimarbeid in te voeren, biedt de overheid een nepstatuut aan haar personeelsleden. Geen werk- en inkomenszekerheid en nauwelijks sociale bescherming. Leidinggevenden binnen de openbare sector zijn trouwens helemaal geen vragende partij voor interimarbeid.

Sociale akkoorden = samen vooruit

In alle sectoren en globaal moeten er opnieuw tweejaarlijkse sociale akkoorden worden afgesloten. Als vakbonden en werkgever samen akkoorden maken, gaan we vooruit in de openbare sector.

Bied pensioenperspectieven in plaats van verbroken beloftes

Onheilsberichten over vergrijzing en betaalbaarheid van de pensioenen zijn legio. Maar de politieke berichtgeving daarover gaat te ver. Stop met mensen voortdurend bang te maken en zorg voor oplossingen en alternatieven, want die zijn er wel.

Geef contractuele personeelsleden een aanvullend pensioen

We willen af van de verschillen tussen statutair en contractueel overheidspersoneel. Dat kan door contractuelen een overheidspensioen te geven. In ieder geval moeten alle contractuelen op korte termijn een aanvullend pensioen krijgen op basis van een werkgeversbijdrage die minimaal overeenkomt met 3% van het loon.

Burn-out en agressie zijn reële problemen

Op interimarbeid zit niemand te wachten, maar burn-out en agressie moeten wél dringend worden aangepakt. Het aantal personeelsleden met een burn-out is enorm en blijft elk jaar stijgen. Stress en oververmoeidheid zijn goed voor een kwart van de ziektedagen. Waar blijven de maatregelen rond werkbaar werk?

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.