Welkom

Elke maand beantwoordt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten, drie relevante vragen.


"Klimaat en een betere uitbouw van het openbaar vervoer gaan hand in hand."

              - Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten

••• Sophie Wilmès is de nieuwe minister van Ambtenarenzaken. Wat kunnen we van haar verwachten nog voor de verkiezingen?
We hebben de nieuwe minister meteen ontmoet na haar aanstelling. Waar minister Loones (N-VA) na zijn aanstelling de deuren van het overleg over de codex dichtgooide, had mevrouw Wilmès (MR) veel meer oog en oor voor zowel onze inhoudelijke argumenten als onze kritiek op hoe het overleg was afgebroken. De minister stelde snel vast, na contact binnen de regering, dat dossiers zoals de volledige herwerking van het statuut van het federaal overheidspersoneel of de afschaffing van het ziektekrediet, niet langer worden doorgevoerd. Als vakbond konden we zo op de valreep een aantal duidelijke bedreigingen van de afgelopen jaren voor federale ambtenaren afweren.

••• Ons land is in de ban van klimaatbetogingen. Ook een signaal voor ACV Openbare Diensten om de eisen groener te maken?
Het ACV staat absoluut achter de klimaatacties. Klimaat en bijvoorbeeld een betere uitbouw van het openbaar vervoer gaan hand in hand. Voor dat laatste ijveren we natuurlijk al lang. Ook door telewerk te promoten hopen we een steentje bij te dragen, al spelen daar ook andere elementen mee. Intern vragen we ons af hoe we als organisatie CO2-neutraal kunnen worden. Een interessante uitdaging waar we de komende jaren werk van maken.

••• De inkanteling van OCMW's in de steden en gemeenten is al bijna 3 maanden een feit. Zijn er al eerste signalen vanuit het werkveld?
Gemeenten en OCMW’s worden sinds 1 januari verplicht in elkaar geschoven. Een proces dat wellicht nog enkele jaren duurt. We vrezen dat het belang dat de lokale politiek hecht aan de sociale opdrachten stevig onder druk kan komen. Lokaal sociaal beleid is nochtans erg belangrijk. Veel besturen verzelfstandigen hun zorgactiviteiten. De toekomst zal uitwijzen of dit een stap is naar een volledige afstoting.

Dat laatste is zeker geen goede zaak voor de burgers. We hebben ook schrik dat de arbeidsvoorwaarden van het personeel onder druk komen. De toenadering tussen gemeente en OCMW werd doorgedrukt om besparingen te realiseren, niet om de dienstverlening te verbeteren. We leggen die problemen telkens op tafel in het lokaal overleg.

Voor reacties kan je Luc bereiken via luc.hamelinck@acv-csc.be.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.