Het gesprek

We zijn er nog niet wat betref gelijke rechten voor iedereen. Maar er bestaan oplossingen. Daar is Jolien Pollet van ACV Gender van overtuigd.

"Het gaat opnieuw de verkeerde kant op"

- Jolien Pollet, ACV Gender

De gemiddelde loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt vandaag nog altijd 21%. Voor contractuele ambtenaren is dat 17% en voor statutair personeel van de overheidsadministratie 8%. De pensioenkloof loopt zelfs op tot 28%. Daarom doen we met ACV Gender elk jaar een loonkloofactie in maart op Equal Pay Day. Ons doel? Geen loonkloof, natuurlijk. De evolutie volgen we nauwgezet op. Begin jaren 2000 zakte de loonkloof, om de laatste 4 jaar te stagneren. Terwijl meer en meer vrouwen voltijds aan de slag gaan. Die evolutie is niet logisch. Voor een oplossing kijk ik naar de mannen, door hen te stimuleren meer gebruik te maken van de verschillende verlofstelsels en andere oplossingen voor een betere work-lifebalans. In Zweden krijgen ouders een premie als ze allebei hun volledige ouderschapsverlof opnemen. En dat werkt. Daarnaast moeten meer meisjes op school kiezen voor STEM-richtingen én willen we een herwaardering van zorgberoepen.

We verdedigen zowel de belangen van vrouwen én mannen, ook al zijn we historisch gegroeid uit ACV Vrouwen. Leden die vragen hebben over arbeid en gelijkheid kunnen terecht bij onze genderverantwoordelijke. Die informeert vooral, maar onderneemt ook actie als het nodig is. Ook intern trekken we aan de kar om van ACV een vrouwvriendelijke organisatie te maken. Er zijn vandaag meer vrouwen die mee het het beleid bepalen op nationaal niveau, dankzij interne quota. Maar er is nog werk aan de winkel, vooral om meer vrouwelijke afgevaardigden te vinden en om de quota te behalen in kleinere organen. Bij elke interne beslissing kloppen we op tafel om een gendertoets te doen.

Gendergerelateerd geweld op het werk is ons campagnethema van 2019. De cijfers zijn hallucinant: 9 op 10 vrouwen geeft aan ooit al te maken te hebben gehad met seksisme, in 4 op de 10 gevallen op het werk. Vaak gaat het over psychologisch geweld. We krijgen regelmatig vragen van onze afgevaardigden wat ze kunnen doen als ze er vragen over krijgen, want nog al te vaak worden deze situaties weggelachen. We helpen hen dan bijvoorbeeld met het opstellen van een gedragscode. Dankzij #metoo komen zo’n verhalen meer naar boven. In de cultuursector heeft onze bediendenbond LBC-NVK de getuigen over het misbruik door Jan Fabre goed omringd met vertrouwenspersonen, waardoor zij naar buiten durfden komen met hun verhaal. Hun getuigenissen leidden onder andere tot een actieplan voor de sector.

De combinatie arbeid en gezin is ook een hoofdthema. Die verbeteren was mijn grootste motivatie om bij ACV Gender aan de slag te gaan. Ik merk dagelijks bij vrienden en vriendinnen (jonge mama’s en papa’s) en mezelf hoe lastig het is. Als vakbond zijn we de ideale organisatie om voor een beter evenwicht tussen arbeid en gezin te strijden. Werkplekken die de combinatie arbeid en gezin op een aangename manier mogelijk maken, zijn aantrekkelijk voor kandidaten. Google heeft dat al goed begrepen. In de ‘war for talent’ biedt het 6 weken ouderschapsverlof aan. Verplicht op te nemen, zodat ook vaders hun zorgrol vervullen. Dat moeders en vaders allebei een tijdje ‘uit’ zijn als ze een kind krijgen, zorgt er ook voor dat vrouwen en mannen bij aanwerving evenveel kansen krijgen. En dat is positief voor het bestrijden van de loonkloof en het glazen plafond. Nu nog de andere werkgevers meekrijgen.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.