Welkom

Elke maand beantwoordt Jan Coolbrandt, voorzitter van ACV Openbare Diensten, drie relevante vragen.

••• Hoe groot viel je mond open van verbazing bij het vernemen van de verkiezingsuitslagen?
Je kan niet ontkennen dat de verkiezingsuitslag toch wel voor een paar verrassingen heeft gezorgd. Opvallend zijn natuurlijk de uitersten binnen het politieke spectrum die goed tot zeer goed hebben gescoord. En dat terwijl het centrum, centrumrechts en centrumlinks teleur- stelden. Hebben de traditionele partijen het bij de burger definitief verkorven? Een grondige analyse is nodig.

••• CM-voorzitter Luc Van Gorp had het over ‘een zieke politiek’. Begrijp je zijn uitspraak?
Ik vind het te gemakkelijk om enkel te verwijzen naar ‘de’ politiek. Want de politiek, dat zijn ook wij, de burgers die zich organiseren in het middenveld. Eén ding is zeker: we moeten iets doen met dit signaal. Weet de burger waar we naartoe willen als maatschappij? Wordt er genoeg perspectief aangeboden? Is iedereen mee? Kán iedereen mee? Dat zijn vragen die we ons nu moeten stellen. In ieder geval: morgen moet er politiek weer samengewerkt worden. En wat er ook beweerd werd tijdens de verkiezingscampagne, heel veel politici zullen hun woorden moeten inslikken, want de uitdagingen zijn heel groot.

••• Het ziet ernaar uit dat de politiek van de vorige regering zal worden voortgezet. Moeten we het ergste vrezen?
Zowel op economisch als op budgettair vlak stapelen de donkere wolken zich op. Wij zijn benieuwd welke oplossingen er naar voren worden geschoven. Hopelijk gaat men niet opnieuw maatregelen nemen die niet in de partijprogramma’s stonden. ACV Openbare Diensten pleit alleszins voor een sociaal beleid met goed werkende overheidsdiensten als één van de sterke pijlers. Een sterke overheid – met voldoende middelen – kan er immers voor zorgen dat de kloof met de burgers wordt gedicht.

Voor reacties kan je Jan bereiken via jan.coolbrandt@acv-csc.be.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.