Langdurig zieken op de rooster gelegd

Zieken die meer dan 8 weken arbeidsongeschikt zijn, krijgen een vragenlijst toegestuurd. Herman Fonck van ACV is er niet gerust op.

De vragenlijst wil de adviserende artsen van de mutualiteit helpen bij de selectie van langdurig zieken die in aanmerking komen voor een re-integratiegesprek door de arbeidsarts. “Op zich is het positief om zieken die dat kunnen en willen snel en efficiënt te begeleiden naar een werkhervatting”, zegt Herman Fonck. “Hoe langer iemand afwezig blijft, hoe moeilijker om opnieuw aan de slag te gaan. Maar de regering wil vooral besparen op de ziekte-uitkeringen. De mutualiteiten moeten meewerken omdat hun werkingsmiddelen anders dalen. Adviserende artsen worden mee onder druk gezet en gecontroleerd of ze niet te gemakkelijk iemand langdurig ziek verklaren.”

Pak werkgevers aan

“Het is wel zo dat het aantal langdurig zieken blijft stijgen. Momenteel zijn er 426.000 mensen langdurig ziek. Dat zijn er meer dan ooit. De overheid zou beter voorrang geven aan een beleid dat zieken meer kansen biedt om in aangepaste werkomstandigheden het werk te hervatten. Tot nu toe getuigen de maatregelen vooral van een groot wantrouwen tegenover de langdurig zieken.”

“Terwijl veel zieken die beginnen aan een re-integratieprocedure worden geconfronteerd met onwillige werkgevers. Of erger, met ontslag wegens medische overmacht. Ook van de zieken die volgens de arbeidsarts met de nodige aanpassingen aan het werk kunnen blijven, wordt meer dan 60% ontslagen. Pak dus de werkgevers aan die geen redelijke aanpassingen aan arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden willen doorvoeren om zieken terug een kans te geven. En zorg voor betere werkomstandigheden, zodat minder werknemers uitvallen door ziekte, door stress, burn-out of fysieke gezondheidsproblemen. Nu voert men vooral een repressief beleid.”

Niet invullen is de boodschap

Er is ook kritiek op de vragenlijst zelf. Herman Fonck: “Een vragenlijst die uitsluitend via internet kan worden beantwoord is al een moeilijkheid voor aardig wat zieken. De vragen informeren ook naar de mening van de zieke werknemer over zijn leidinggevenden, collega’s en over de eigen inzet. Dat is niet bepaald het soort informatie dat je wil delen met je werkgever, of zomaar aan de arbeidsarts wil bezorgen. We vrezen daarom dat die informatie vroeg of laat wordt gebruikt om zieken te sanctioneren. Niet invullen is dus de boodschap. Want tegen zo een beleid blijven wij ons absoluut verzetten. We willen een aanpak die gebaseerd is op vrijwillige medewerking van de zieke. Want alleen vrijwilligheid werkt.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.