De stelling

Deze maand: "Het middenveld wordt onderschat"

Omschrijving

In de nasleep van de verkiezingen werd ook met de vinger gewezen naar het middenveld. Volgens socioloog Marc Elchardus heeft het middenveld gefaald als doorgeefluik van wat er leeft in de maatschappij naar de politiek. Onzin, vindt Peter Wouters van Beweging.net. “Meer dan 80 middenveldorganisaties hebben memoranda ingediend bij politieke partijen. Meer dan ooit tevoren. Het middenveld kan net een cruciale rol spelen bij het overbruggen van de kloof tussen burgers en politiek.” Tegelijk maakten de verkiezingen duidelijk dat een hele hoop mensen zich niet vertegenwoordigd voelt. Is de rol van het middenveld uitgespeeld, of net niet?

Peter Wouters: “Het middenveld is een breed en vloeibaar begrip. Het bestaat uit verschillende groepen, vaak onderling gelinkt. Je hebt ideologische organisaties als de vakbond en Beweging.net. Daarnaast zijn heel wat actiegroepen en burgerbewegingen actief. Zij zetten zich in voor een concreet doel en zijn niet links of rechts georiënteerd. Ten slotte zijn er protestgroepen die proberen politiek te wegen. Heel wat nieuwe organisaties groeien en bloeien met de hulp van de klassieke organisaties. Een voorbeeld zijn de klimaatbetogers. Wie stond klaar om na de eerste actie de initiatiefnemers te ondersteunen? Militanten van de vakbond.”

“Toch zien we dat veel burgers zich niet vertegenwoordigd voelen, vandaar hun proteststem. Dat wil dus zeggen dat we een deel van ons publiek niet hebben bereikt. Dat moet beter. Bijvoorbeeld door meer aanwezig te zijn op sociale media en onze inhoud te vertalen op een manier die online werkt. Onze taak als middenveld is verbinden en relaties aangaan. We moeten onze principes herleiden tot bouwstenen die wel communicatief scoren: simpele slogans, memes, video’s …”

Hij wil ook meer de boer op en luisteren naar wat er leeft. Binnen de Beweging zelf, maar ook samen met de overheid. Een geslaagd initiatief om de kloof tussen burger en beleid te dichten waren de beleidsplannen voor lokale besturen. Peter: “Onze lokale groepen hebben voor 230 van de 300 Vlaamse gemeenten een beleidsplan ingediend, met standpunten verzameld uit bevragingen bij de bevolking. Die ‘urgenda’ geven nu een geweldige lokale dynamiek, omdat we zo heel wat nieuwe mensen hebben bereikt. Zij zien dat die stand- punten nu worden opgepikt door lokale overheden.”

Hij roept de politiek op om een grote inspraakoefening te organiseren voor de bevolking, overal in het land. “Als sociale organisaties willen we daar met plezier aan meewerken. Het is nu het moment om een signaal te geven dat de politiek wil luisteren naar de bevolking. Misschien blijkt daaruit de impact van sociale media. Of is het ongenoegen groter dan ingeschat. Sowieso zal het middenveld een genuanceerde rol blijven spelen.”

Conclusie

Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken en belangrijk te blijven moet vooral het traditionele middenveld op zoek naar nieuwe manieren om te communiceren met de doelgroepen die ze willen vertegenwoordigen. Daarnaast kan het middenveld het beleid actief helpen luisteren naar wat de bevolking wil. Beweging.net is vragende partij om die dialoog mee te organiseren.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.