Aanvullende pensioenen: voor iedereen hetzelfde?

Het aanvullend pensioen moet de kloof dichten tussen de verschillende overheidsmedewerkers. Al 10 jaar zet ACV Openbare Diensten zich daarvoor in.

 

De lokale besturen in Vlaanderen zijn lang koploper geweest in aanvullende pensioenen. Sinds kort hebben de Vlaamse en federale overheid een inhaalbeweging ingezet. Telkens lag een akkoord met ACV Openbare Diensten aan de basis van de regelingen.

Verschillen in bijdragen tussen de bestuursniveaus

Sinds 2010 beschikken de meeste lokale besturen in Vlaanderen over een aanvullende pensioenregeling. De meeste contractuelen zijn daardoor aangesloten bij een stelsel. De bijdragen blijven wel vaak bescheiden: tussen de 1% en 2% van het loon wordt door de werkgever in het spaarvarken van de werknemers gestopt. Slechts voor 1 op 10 wordt meer dan 2% gespaard. Tot die kopgroep behoren de meeste besturen die zijn aangesloten bij het pensioenfonds van het Provinciebestuur van Antwerpen en dat van het Provinciebestuur van Limburg.

De meerderheid van de contractuelen bij de lokale besturen zijn aangesloten bij het stelsel PPO-VVSG. Daar liggen de bijdragen meestal lager. Nieuwe wetgeving moedigt lokale werkgevers aan om te evolueren naar een bijdrage van minstens 2% in 2020 en 3% in 2021, maar dat betekent nog niet dat die bijdragen voor iedereen zijn verworven.

Op naar de 3%

Intussen is de Vlaamse overheid zo goed als klaar met de oprichting van een aanvullend stelsel en ook bij de federale overheid krijgt het aanvullend stelsel stilaan vorm.

Voor contractuelen bij de Vlaamse overheid wordt 3% van het loon opzijgezet sinds 1 januari 2018. Voor federaal overheidspersoneel is dat 1% voor 2017, 1,5% voor 2018 en 3% vanaf 2019. Daarmee benen de Vlaamse en federale overheden de meeste lokale besturen in snel tempo bij.

De zorg blijft achter

Er zijn nog een aantal hiaten over. Voor het personeel van de publieke zorgsector is er nog altijd geen stelsel uitgewerkt en ook een beperkt aantal lokale besturen beschikt nog niet over een stelsel. We blijven ons inspannen om ook die werknemers een aanvullend pensioen te geven.

 

Bij aanvullende pensioenen komen heel wat typische termen kijken

Bij een pensioenplan van het type ‘vaste bijdrage’ wordt enkel de betaling van bijdragen gegarandeerd, zonder dat het eindresultaat vast staat. Bijvoorbeeld: een jaarlijkse bijdrage van 3% van het loon zoals nu wordt voorzien door de Vlaamse overheid. Bij een pensioenplan van het type ‘vaste prestatie’ of ‘te bereiken doel’ wordt een welbepaald aanvullend pensioen beloofd. De nodige bijdragen worden daarop afgestemd.

Bijvoorbeeld: bij het stelsel van het Provinciebestuur van Antwerpen wordt een aanvullend pensioen van 20% van het loon (70% van het loon boven de loongrens) gegarandeerd na een loopbaan van 45 jaar.

Afhankelijk van het stelsel wordt het pensioen uitbetaald als een éénmalig kapitaal of een maandelijkse rente. Je kan altijd de omzetting vragen van een kapitaal in rente. De éénmalige uitkering in kapitaal lijkt vaak aantrekkelijk, maar als je lang leeft is een rente voordeliger. Een rente moet je ook zelf niet beleggen, terwijl je toch een mooi rendement krijgt. De fiscale behandeling van een rente is momenteel echter nog steeds nadeliger en dat doet veel mensen kiezen voor een kapitaal. De stelsels van de lokale besturen voorzien in een rente, die van de federale en Vlaamse overheid in een kapitaal.

Hoe groot zal het aanvullend pensioen zijn?

Het aanvullend pensioen is een spaarformule. De opbrengst is sterk afhankelijk van de bijdragen (bij een stelsel met een vaste bijdrage), de aansluitingsduur bij het stelsel en de prestatieverhouding. De volgende resultaten illustreren een mogelijke opbrengst bij een vaste bijdrage van 3% van het loon na een volledige aansluiting gedurende 45 jaar:

 

 Niveau Bruto kapitaal*  Bruto rente/m* 
 D € 57.515   € 281
 C  € 94.133  € 461
 B  € 115.618  € 565
 A  € 139.666  € 682

*voorbeeld op basis van de weddenschalen bij de federale overheid ter illustratie van de grote orde van de opbrengst.

 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.