Welkom

Elke maand beantwoordt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten, drie relevante vragen.

De federale regering is gevallen. Op dit moment weet niemand hoe het verder gaat. Wat nu?

De regering is in lopende zaken en dat zal nog een hele tijd duren. Zeker tot aan de verkiezingen, maar ook nadien tot een nieuwe regering is gevormd. Achter de schermen hebben politici voortdurend onderling contact over de verdere aanpak.

De regering heeft een lijstje opgesteld van 25 dossiers die men met steun van de oppositie door het parlement wil krijgen. Je kan er gif op innemen dat zelfs afspraken over topbenoemingen deel zullen uitmaken van zo’n politiek akkoord. De mate waarin N-VA zich zal engageren, hangt waarschijnlijk grotendeels af van eventuele politieke afspraken over een aankondiging tot herziening van de grondwet.

"Ik hou van no-nonsense politici die zaken inhoudelijk aanpakken in plaats van te twitteren om in de media te komen."

              - Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten

Maggie De Block zei dat ze een departement in chaos aantrof. Jullie klaagden de onderbemanning bij Fedasil al verschillende keren aan. Hoe moet het nu verder?

Onder staatssecretaris Francken (N-VA) waren we duidelijk in een situatie beland waarbij de persoonlijke en politieke
profilering de bovenhand had op de inhoud of de wettelijkheid. Met zijn aanpak rond Fedasil ging het de afgelopen maanden van kwaad tot erger. We zijn dus niet verwonderd dat Maggie De Block zich laatdunkend uitliet. We hopen dat ze erin slaagt dat bij te sturen. Dat zal meerdere initiatieven vergen. Maar ik hou meer van een no-nonsense politicus die de zaken inhoudelijk aanpakt, dan van iemand die zich afvraagt met welke tweet hij zich nu weer in de actualiteit kan werken.

Met een regering in lopende zaken gaat de Jobdeal van minister Peeters waarschijnlijk niet door, met onder andere de sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. 

De degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen zal mensen niet meer aanzetten om te werken, maar wel leiden tot meer armoede. De meeste economen zijn het daarover eens. Voor ons is dat eenvoudigweg een verkeerde maatregel. Mensen aan het werk helpen vergt begeleiding, scholing … noem maar op. Er is ook een belangrijke mentaliteitswijziging nodig bij werkgevers die wel eens mogen stoppen met het afstoten van personeel louter om de winsten op te drijven.

Voor reacties kan je Luc bereiken via luc.hamelinck@acv-csc.be.

159 KB

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.