Rapport lokale besturen: "Wij werken hier graag"

Uit ons rapport over arbeidstevredenheid bij de lokale besturen blijkt dat de medewerkers van WZC Molenkouter uit Wichelen het gelukkigst zijn.

WZC Molenkouter spant de kroon over de hele lijn

Woonzorghuis Molenkouter in Wichelen kwam uit onze enquête als beste uit de bus. De collega’s zijn er over de hele lijn enthousiaster dan gemiddeld bij andere lokale besturen. De algemene tevredenheidsscore is er 9,17 ⁄ 10 tegenover het algemeen gemiddelde van 7,44⁄10. Minder enthousiast waren ze over drie pijnpunten die ook elders naar voren kwamen: het loon, de combinatie werk en privé en de fysieke en emotionele belasting.

Om de tevredenheid over lonen te verhogen, streeft ACV Openbare Diensten ernaar om de maaltijdcheques te verhogen tot de maximaal toegestane 8 euro.

De twee andere pijnpunten hebben specifiek te maken met een job in de zorgsector. Vroege en late werkuren zijn moeilijk te combineren met het privéleven. Ook de fysieke en emotionele belasting is groter in de zorgsector dan gemiddeld.

Directeur Els Meuleman van WZC Molenkouter kent de problemen en is op zoek naar oplossingen: “Emotionele belasting is eigen aan het werk. We zoeken naar manieren om daarmee om te gaan, maar we hebben nog niet de juiste manier gevonden. Er hangt bovendien nog een taboe rond het onderwerp. Collega’s geven vaak niet op tijd toe dat ze ergens mee zitten. Ze weten ook niet altijd hoe ze het kunnen melden. We evalueren nu onze manier van werken om die enkele lage scores in de enquête omhoog te krikken.”

“Ik heb contact met iedereen op de werkvloer”

Directeur Els Meuleman staat vijf jaar aan het hoofd van het Woonzorghuis in Wichelen. “Met mijn collega’s heb ik een nieuwe richting bepaald, gesteund door het politieke niveau. Samen met zo’n 100 collega’s proberen we dagelijks warme zorg te verlenen aan onze bewoners. Om dit mogelijk te maken, is het belangrijk dat medewerkers zich goed voelen op het werk. Dat kan pas als naar hen geluisterd wordt en ze betrokken worden bij het nemen van beslissingen. Als medewerkers niet betrokken zijn, heeft dit zijn invloed
op de zorgverlening voor onze bewoners. Daarom ben ik ook aanwezig bij sollicitatiegesprekken. Tijdens de gesprekken probeer ik na te gaan of de kandidaat de warme zorg in zich heeft die nodig is om te passen binnen dit huis. Nieuwe medewerkers leer ik op
die manier ook meteen kennen. Ik blijf ook contact houden op de werkvloer.”

“Door aanwezig te zijn op de werkvloer kun je zien waar het fout loopt en ingrijpen. De voorbije jaren werd sterk ingezet op de leidinggevenden. We hebben leidinggevenden aangeworven en een intensief opleidingstraject laten doorlopen. Dit zorgt ervoor dat medewerkers terecht kunnen bij hun leidinggevenden en er op een goede manier samenwerken.”

181213_molenkouter_TFL_antoncoene_47

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.