De stelling

©Shutterstock

Deze maand: "Generatie Z vindt de overheid geen aantrekkelijke werkgever door de lange pendeltijd"

Omschrijving

Uit verschillende bevragingen komt naar voren dat jongeren niet te veel tijd willen besteden aan woon-werkverkeer, maximaal een half uur. Deze generatie gaat voor een betere work-lifebalans en een hogere levenskwaliteit. Heeft dat een invloed op de instroom aan nieuw talent bij de overheid?

Bij de Vlaamse overheid merken ze geen verminderde instroom, aldus Peter Rabaey, administrateur-generaal van het Agentschap Overheidspersoneel. “De  instroom loopt wel moeilijker voor bepaalde profielen zoals IT’ers en sommige ingenieursfuncties. Dat is een algemene trend bij de overheid en de privésector. Voor ‘normale’ functies merken we geen probleem om voldoende kandidaten aan te trekken.”

Ook de aantrekkende economie heeft geen impact op het aantal kandidaten. Een fenomeen dat vroeger wel speelde. “Dat heeft te maken met onze troeven als werkgever, die aansluiten bij de verwachtingen en vragen van sollicitanten, waaronder ook starters. We werken in duurzame en moderne kantoorgebouwen, met verschillende types van werkplekken, ingericht met ergonomisch meubilair.

We zetten sterk in op digitalisering en plaats- en tijdsonafhankelijk werken,  betalen woon-werkverkeer met het openbaar vervoer terug, bieden een fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering … Per provincie is er een Vlaams Administratief Centrum (VAC), altijd in de directe nabijheid van het station. In elk VAC zijn er satellietwerkplekken.”

Een andere troef van de Vlaamse overheid is de aantrekkelijkheid van de jobs zelf, als gevolg van de verschillende bevoegdheden en thema’s. “Interne mobiliteit leeft hier bovendien ook echt, personeelsleden kunnen hun loopbaan zelf richting geven. Er zijn veel mogelijkheden voor personeelsleden om zichzelf verder te ontwikkelen. We stimuleren medewerkers om verantwoordelijkheid op te nemen en werken resultaatgericht. Via interne netwerken delen collega’s hun kennis. Die netwerken overstijgen de entiteiten en geven een goed zicht op de diversiteit van onze organisatie. In sommige gevallen kunnen medewerkers tijdelijk in een andere entiteit meewerken aan een project.”

Je zou denken dat de extra vakantiedagen in het kader van meer vrije tijd een drijfveer zijn voor jongeren om bij de overheid te solliciteren. Maar dat merkt Peter Rabaey niet: “Op jobbeurzen merken we dat vooral maatschappelijke relevantie een belangrijke drijfveer is bij jongeren. Je kunt in je job iets betekenen voor veel mensen, en die meerwaarde spreekt jongeren aan. We merken dat de vooroordelen ten aanzien van de overheid verdwenen zijn. De tijd van De Collega’s? Die is voorgoed voorbij. Jongeren kennen de reeks trouwens zelfs niet meer (lacht).”

Conclusie

De Vlaamse overheid profileert zich als een moderne en aantrekkelijke werkgever voor Generatie Z. Jongeren zijn vaak op zoek naar een zinvolle job met maatschappelijke meerwaarde. Liefst in een organisatie met veel doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden waar ze zelf de verantwoordelijkheid over hun loopbaan kunnen nemen. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken speelt in op de nood aan een betere work-lifebalans.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.