Welkom

Elke maand beantwoordt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten, drie relevante vragen.


"Defensie ziet vandaag meer mensen vertrekken dan haar lief is. Het psychologisch contract met de militair is eigenlijk verbroken."

              - Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten

••• Op 13 februari staakten alle vakbonden voor zowel de privé als de publieke sector. Maar was er niet zoiets als een loonwet?
Voor de komende twee jaar samen willen de werkgevers de mogelijke loononderhandelingen beperken tot maximum 0,8%. De eerste minister heeft begin dit jaar aangekondigd dat er verbeteringen moeten komen aan de koopkracht, maar daar zien we dus bitter weinig van. De regering heeft de afgelopen tijd de loonwet zo aangepast dat er onredelijk grote veiligheidsmarges zijn ingebouwd en dat verschillen in de concurrentiepositie van ons land tegenover het buitenland van voor de periode 1996(!) worden afgetrokken. Mocht dat niet gebeurd zijn dan zou de onderhandelingsmarge niet 0,8% zijn maar vlot het dubbele.

••• De werkgevers vinden dat jullie alles op één hoop gooien: lonen én eindeloopbaan.
De onderhandelingen gaan over de globale sociale afspraken voor de komende twee jaar. Logisch dus dat ze over veel meer gaan dan lonen en eindeloopbaan. Er is bijvoorbeeld ook de welvaartsvastheid van sociale uitkeringen, de verhoging van de minimumlonen waar ruim 120.000 werknemers moeten kunnen van genieten, verbeteringen inzake woon-werk- verkeer ... Over pensioenen was de regering duidelijker: de pensioenvoorwaarden worden strenger, maar worden gecorrigeerd voor zware beroepen. Maar sinds N-VA de stekker uit de regering heeft getrokken, mist die de slagkracht om het dossier zware beroepen tot een goed einde te brengen. De negatieve maatregelen zijn doorgevoerd, maar de beloofde correcties komen er niet.

••• In dit magazine komt generaal Compernol aan het woord. Hoe moeilijk of hoe makkelijk heeft hij het na jarenlange bezuinigingen?
Defensie maakt net zoals vele andere organisaties een grote verandering door. De afgelopen jaren ging veel geld naar grote materiële investeringen, maar een leger zonder voldoende troepen werkt niet. Defensie ziet vandaag meer mensen vertrekken dan haar lief is. Het psychologisch contract met de militair is eigenlijk verbroken. Ze zetten zich, met gevaar voor eigen leven, in voor onze veiligheid, maar verwachten dan ook zekerheden rond een goed statuut, garanties bij ziekte en redelijke loonvoorwaarden, een beheersbare balans met het privéleven en een behoorlijk pensioen. Zonder investeringen in haar personeel zal Defensie er niet meer in slagen haar opdracht behoorlijk uit te voeren. Het wordt een gigantische uitdaging.

Voor reacties kan je Luc bereiken via luc.hamelinck@acv-csc.be.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.