North Sea Port brengt Vlaanderen en Nederland samen

Dave de Lijzer en ACV-adviseur Guy Van Hyfte werpen hun licht op vennootschap North Sea Port, een samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen.

Een gemeenschappelijke Europese ondernemingsraad geeft behoorlijk wat rechten aan medewerkers. “Ze gaat verder dan vakbondsgerelateerde zaken”, verduidelijkt Guy. “Zo’n SE-OR, een Europese ondernemingsraad op middelgroot niveau, moesten we nieuw oprichten, want bij North Sea Port werken 260 werknemers.” “In Nederland ligt bij wet vast dat er bij meer dan 50 werknemers een ondernemingsraad komt”, vult Dave aan. “Die behartigt de belangen van het personeel en mag ook meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie. De Nederlandse tak van North Sea Port werkte dus al langer zo. Door de fusie met Gent kwam ook het vraagstuk medezeggenschap aan de orde.”

De Gentse haven is een overheidsbedrijf en heeft contractuele en statutaire personeelsleden. Het Nederlandse deel is geprivatiseerd. Dave: “Dat is een unieke mix in Europa. Het is een uitdaging voor ons om een brug te slaan tussen de verschillende wetgevingen. Op dit moment zijn we nog volop bezig met het integratieproject tussen de twee havens.

Ook de arbeidsvoorwaarden verschillen. We willen die in de toekomst zoveel mogelijk harmoniseren. Die verschillen kom je ook binnen de OR tegen, dan is het zaak om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Wij zijn een overkoepelend orgaan, lokale dossiers delegeren we naar Gent of Vlissingen-Terneuzen.” Guy: “De leden van de Europese ondernemingsraad vertegenwoordigen ook hun nationale organisaties. Die worden gekozen door het personeel in Nederland en de syndicale organisaties in België.”

Een OR in Nederland moet voor bepaalde onderwerpen advies geven. “Zoiets is niet bindend maar het heeft wel een juridische status”, aldus Dave. “Je kunt beslissingen van het bedrijf aanvechten voor de rechter. Instemmingsrecht, wat we ook hebben op het vlak van personeelszaken, is wel bindend.” “Deze fusie maakt van afzonderlijk gemiddelde spelers samen een grote speler”, sluit Guy af. “De ambitie is niet bepaald klein. In Gent en Vlissingen zijn nog heel wat terreinen te ontwikkelen. Het is een mooi project met veel mogelijkheden voor de werkgelegenheid in de regio.”

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.