De stelling

©Shutterstock

Deze maand: "Er zijn niet genoeg douaniers om de brexit op te vangen"

Omschrijving

Het Verenigd Koninkrijk heeft besloten om op 29 maart uit de Europese Unie te stappen. Over de vorm (harde of softe brexit, no deal) wordt nu  al ruim twee jaar gebakkeleid. Wat de uitkomst ook zal zijn: het land is er niet op voorbereid. Maar hoe zit dat hier? Zijn er voldoende douaniers die eventuele controles kunnen uitvoeren?

ACV’er Marc Nijs van FOD Financiën ziet het somber in. “Niet wat de politieke debatten op de BBC betreft: dat is puur amusement. Maar wel hoe de overheid zich hier voorbereidt. Dat is ondermaats. Veel hangt natuurlijk af van de situatie tegen 29 maart. In het geval van een harde brexit is het zonder meer duidelijk, het voorziene aantal douaniers volstaat niet. FOD Financiën heeft op een bepaald moment een cijfer naar voren geschoven: 386. Daarvan zijn er op dit moment 141 in dienst. De regering heeft pas nu besloten de overige aan te werven. Dat is veel te laat. Iedereen weet dat ambtenaren aanwerven minstens zes maanden duurt. Alleen al het puur administratieve werk zal enorm toenemen. En daarvoor zijn er nu al onvoldoende mensen. Want wat met die duizenden firma’s die intensief handel drijven met het VK en nog altijd niet het nodige hebben gedaan om zich op de brexit voor te bereiden? Als die allemaal voor die datum een beroep doen op onze administratie, dan is de chaos niet te overzien.

In het geval van een harde brexit hebben we meer controleambtenaren nodig. Dat bijkomend personeel is er niet. Of een zogenaamde softe brexit minder werk voor de douane oplevert, is ook niet duidelijk. Als het VK bij de Europese Unie blijft verandert er niets. Dat is duidelijk voor iedereen. Elke andere

formule is een nieuwe situatie en brengt verwarring en extra werk met zich mee. Een bijkomend probleem dat al langer speelt is de vergrijzing van het douanepersoneel. Veel medewerkers verlaten de komende tijd de administratie. Met de huidige, door de regering voorziene, vervanging van 1 op 5 zal er een enorm tekort ontstaan. In beperkte diensten is er wel een vervanging voorzien van 1 op 1, maar die komt veel te laat. De beloofde 386 aanwervingen zijn sowieso nodig om nu al de gaten te vullen. Dat aantal geldt voor heel België. De eigenaardige situatie doet zich voor dat de collega’s in Zeebrugge en Oostende versterking krijgen door mensen op andere plekken weg te halen. Maar door de brexit zal er ook extra werk in Antwerpen, Zaventem, Charleroi, Luik en Gent bij komen.

Of we voldoende aandringen bij de regering? We doen niet anders! Johan Van Overtveldt (ex-minister van Financiën en dus verantwoordelijk voor douane) is als Vlaamsgezinde een echte karikatuur van Tijl Uilenspiegels personage Lamme Goedzak. Die man heeft letterlijk geen bal gedaan! Hij heeft enkel de tarieven van de vennootschapsbelasting verlaagd. Zonder daarvoor iets aan de bedrijven terug te vragen. En Steven Vandeput heeft voor ambtenarenzaken niets, ik herhaal: niets, gedaan.”

Conclusie

Het lijkt erop dat de regering, net als die van het VK, een partijtje poker zit te spelen. Men hoopt dat er uiteindelijk niet veel zal veranderen. Maar blind vertrouwen op Britse partijpolitieke spelletjes is gevaarlijk. Op het moment van dit artikel is compleet onduidelijk welke kant het opgaat. Wél duidelijk is dat 386 extra douaniers verre van toereikend is. Die volstaan immers amper om nu al het vertrek door vergrijzing op te vangen.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.