De militant

"Niemand plant zijn problemen twee weken op voorhand"

"Niemand plant zijn problemen twee weken op voorhand"

Christel Corstjens
  • Beroep: voltijds vrijgestelde bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie
  • Leeftijd: 56 jaar
  • Woonplaats: Mechelen

Sinds 2015 is Christel Corstjens voltijds vrijgestelde voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel. Ze is er het eerste aanspreekpunt voor de leden en voor collega’s die lid willen worden van ACV Openbare Diensten. “Ik werk hier al sinds 1989. Ik startte bij – toen nog – de Nederlandse Cultuurcommissie (NCC), de voorloper van de huidige VGC.”

Liever een privégesprek

“Ons hoofdkantoor is een modern gebouw waar iedereen in een open ruimte werkt. Je hebt er weinig privacy. Niet handig als je iets wil bespreken met je vakbondsafgevaardigde. Daarom heb ik mijn kantoortje in één van de administratiehuizen van de VGC. Hier kan iedereen langskomen, ook om over delicate of moeilijke zaken te spreken.”

Klaarstaan om andermans problemen op te lossen vergt flexibiliteit. “Niemand plant zijn problemen twee weken op voorhand. (lacht) Dus ik probeer altijd klaar te staan op de momenten dat het nodig is. Sommigen moeten gewoon eens hun hart kunnen luchten, ze willen hun verhaal doen bij een goede kop koffie of thee. Ik ben voor velen het eerste aanspreekpunt. Soms volstaat mijn advies en hoef ik verder geen actie te ondernemen. De mensen zijn al opgelucht dat ze hun bezorgdheden hebben kunnen uiten. Anderzijds kan ik sommige terugkerende en structurele problemen anoniem voordragen op het Bijzonder Onderhandelingscomité (BOC) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Dat zouden we nog meer moeten kunnen doen. Ik probeer ook proactief te werken met een informatieve blog, waarin ik verwijs naar de nieuwe media van ACV Openbare Diensten en naar dit magazine. We leven dan wel in een informatiemaatschappij, maar we slagen er minder en minder in om echt met elkaar in gesprek te gaan en informatie met elkaar te delen, ook op de werkvloer.”

Onderhandelen over het arbeidsreglement

“Onze rol als vakbond blijft heel belangrijk. In januari 2018 voerde de VGC eindelijk het allereerste arbeidsreglement sinds haar bestaan in. Het hield rekening met onze feedback over de nieuwe rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en de deontologische code. De verschillen tussen contractuele en statutaire personeelsleden worden kleiner. Onder andere bepaalde verlofvormen bleven bewaard en staan nu open voor de contractuelen. Iedereen heeft nu op ons aandringen recht op 5 dagen spoedverlof. Overuren op zaterdag werden voor sommige collega’s tot 100% gecompenseerd, bij anderen tot 150%. Tijdens de onderhandelingen wilde de werkgever dat beperken tot 100% voor iedereen. Wij hebben in gezamenlijk vakbondsfront 125% uit de brand gesleept.”

De toekomst

“Als je jonge mensen vraagt of ze zich bij de vakbond willen aansluiten, voel ik terughoudendheid en enige vrees door de veranderde perceptie over de vakbondswerking. Jonge mensen vinden dat we solidair moeten zijn rond het klimaat – wat we ook zijn – maar ik vraag ook hun begrip voor een duurzame sociale maatschappij en onze acties voor betere pensioenen en betere werkomstandigheden. Misschien ligt dat nog te ver van hun bed, maar actie voeren en betogen, dat doen wij net voor hún toekomst. Door met hen in gesprek te gaan – want geëngageerd zijn ze al – probeer ik ze te overtuigen van het nut van onze vakbond.”

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.