Wat betekent Europa voor ons?

We polsen bij Cindy Franssen, Europarlementslid voor CD&V, naar de impact van Europa op ons dagelijks leven.

Op 1 december ging de nieuwe Europese Commissie eindelijk van start. Voorzitter Ursula von der Leyen steekt de ambities van de Commissie niet onder stoelen en banken. Europa moet groener, duurzamer, socialer en economisch sterker worden. We polsen bij Cindy Franssen, Europarlementslid voor CD&V, naar de impact van Europa op ons dagelijks leven. 

Partnergeweld beheerste recent het Belgische publieke debat. Wat kan Europa betekenen voor vrouwen die te maken krijgen met partnergeweld?

Cindy Franssen: “Ik ben heel tevreden dat we onlangs vanuit Europa druk hebben gezet om de Conventie van Istanbul over geweld op vrouwen te onderschrijven. Die werd ondertussen door heel wat lidstaten, waaronder België, ondertekend. Dit is het eerste internationale en bindende verdrag tegen geweld op vrouwen. Het is een grote stap vooruit als je weet dat 1 op 3 vrouwen binnen de EU vanaf 15 jaar slachtoffer is van psychologisch of seksueel geweld. Er komen acties in vier grote domeinen: preventie, bescherming van de slachtoffers, vervolging van de daders en ten slotte de ontwikkeling van een gecoördineerd beleid op alle niveaus.”

Over het Europese budget gaan veel verhalen rond. Mensen zien het als een geldverslindende machine. Klopt dat?

"De Europese pot bedraagt minder dan die van alle Belgische regeringen samen. Wij betalen per dag 1,46 euro aan Europa. Daar krijg je immens veel voor terug. De Antwerpenaar betaalt bijna het dubbele om enkel maar het Antwerpse beleid te financieren.”

Wat krijgen we er dan voor terug?

“Europa werkt als een groepsaankoop. De Europese lidstaten hebben de strengste standaarden op vlak van voedselveiligheid, gezondheid en consumentenbescherming ter wereld, afspraken die meteen voor iedereen gelden. Bijvoorbeeld: de GDPR-regelgeving lijkt overdreven, maar we zijn het enige continent dat zijn inwoners beschermt tegen misbruik van persoonlijke gegevens door gigabedrijven uit Amerika of China. Dat maakt de brexit trouwens nu al duidelijk: als de Europese afspraken wegvallen, ligt de weg open voor een race to the bottom, naar een Singapore aan de Noordzee. Daar zijn de werknemers de eerste dupe van. Je hebt ook de hard cash die terugkomt naar je land: 2,5 miljard per jaar voor landbouw, sociale projecten, duurzame mobiliteit … Vergeet ook niet dat de Europese Unie al decennia lang zorgt voor vrede - een cliché, maar niet vanzelfsprekend: denk maar aan Oekraïne aan onze achterdeur.”

Mensen liggen wakker van hun pensioen, werkbaar werk, klimaat, … Wat zijn de antwoorden van Europa?

“Marianne Thyssen heeft als eurocommissaris voor Sociale Zaken een straf parcours afgelegd. Van de 20 principes van haar Sociale Pijler heeft ze er 15 in goedgekeurde wetgeving gegoten. De Sociale Pijler gaat van gelijk loon voor gelijk werk door buitenlandse arbeiders tot een Europese Arbeidsautoriteit voor grensoverschrijdende arbeidsinspecties op bouwwerven … Ursula von der Leyen wil onderzoeken welk Europees kader we kunnen creëren voor minimumlonen. Iets waar we zeker vragende partij voor zijn. De platformwerknemers moeten dezelfde bescherming krijgen als de gewone werknemers. De Green Deal zal naast de Sociale Pijler veel impact hebben op de levenskwaliteit en gezondheid van de Europese burgers. Ik ben heel blij dat het Europees Parlement zich achter dit ambitieuze plan schaart, dat zegt dat we tegen 2050 op een sociale manier klimaatneutraal willen zijn.”

Welke rol speelt de vakbond in die Europese context?

“Ik stem voortdurend af met onze nationale vakbonden en het werk van de internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Ik denk dat wij als Europa actiever de ILO-conventies moeten doordrukken. Bijvoorbeeld over misbruik op de werkvloer. Voldoen wij aan de ILO-conventies en kunnen we dat internationaal doorduwen? We zouden veel meer aan kruisbestuiving moeten doen met alle internationale organisaties die mensenrechten hoog in het vaandel dragen.”

Hoe komt het dat we zo weinig afweten van de impact van de EU?

“Eerst moet je op Europees niveau je wetgeving erdoor krijgen. Vervolgens moet die in nationale wetgeving worden omgezet. Daar gaat tijd over. Het komt door de complexiteit inderdaad over als een ver-van-mijn-bedshow voor de mensen. Dat is onterecht maar niet onbegrijpelijk. Europa wordt ook vaak in een slecht daglicht gezet door de nationale politici zelf. Als Europa iets positiefs beslist dat wordt omgezet in nationale regelgeving, dan klopt de bevoegde minister vooral zichzelf op de borst. Is het minder leuk, dan is het de schuld van Europa. Maar er treft ons ook schuld. We hebben bijvoorbeeld het werk van Marianne te weinig onder de aandacht gebracht. Daarom gaan Kris Peeters en ik veel meer communiceren. Vanaf 2020 trekken we Vlaanderen rond met een roadshow over ‘Wat doet Europa voor u?’ om Europa dichter bij de mensen te brengen.”

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.