Welkom

Elke maand beantwoordt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten, drie relevante vragen.


"Europa zal de harten van de mensen moeten heroveren."

              - Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten

 

••• Door de Brexit staat de EU meer dan ooit in de belangstelling. Begrijp jij eurocritici?
Het is niet moeilijk om kritiek te hebben op de EU. De afstand is erg groot en de beslissingen zijn soms moeilijk te begrijpen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we niet zonder Europa kunnen. Apart spelen we echt niet meer mee in de wereld. De EU heeft alles te veel vanuit een neoliberale invalshoek aangepakt. Door voortdurend te hameren op meer concurrentie zijn de arbeidsvoorwaarden en openbare diensten zwaar onder druk gezet. Wat dat betreft is de slinger te ver doorgeslagen. Europa zal de harten van de mensen moeten heroveren. Dat kan door veel meer aandacht te hebben voor het sociale, voor de manier waarop we er met z’n allen op kunnen vooruitgaan. Slaagt de EU daar niet in, dan zal de kritiek alleen maar toenemen.

••• In het vorige nummer stond Pintelons boek rond de 30-uren week centraal. Wat is jullie standpunt hierover?
ACV Openbare Diensten heeft daar geen afgelijnd standpunt over. Veel mensen vermoeden dat de invoering van zo’n 30-urenweek alleen maar kan als je loon inlevert en willen dat niet. Omgekeerd kan je er niet onderuit: zonder actie hadden we vandaag nooit de 38-urenweek bereikt.

Over pakweg 5 of 10 jaar leidt de informatisering tot grondige veranderingen in de manier waarop we werk organiseren. Hoe vangen we dat op? Uiteindelijk gaat het over kwaliteit van leven voor iedereen en over een billijke verdeling van de welvaart en productiviteitswinsten.

••• Bij 30 uur werk kan de dienstverlening verbeteren, is zijn betoog. Eens of niet?
Ja, dat is zeker mogelijk. Maar de kwestie van het inkomensbehoud moet eerst worden opgelost. Zomaar meteen omschakelen, daar geloof ik niet in. Grotere beschikbaarheid voor dienstverlening betekent ook meer werken met gecombineerde werkroosters, en mogelijk ongemak op dat vlak. Hopelijk wacht men niet op de invoering van de 30-urenweek om de dienstverlening te verbeteren. Zorgen voor een voldoende personeelsbezetting, goede werkingsmiddelen, ondersteuning en begeleiding zijn van groter belang. Daar zorgt men best meteen voor.

Voor reacties kan je Luc bereiken via luc.hamelinck@acv-csc.be.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.