De stelling

©Shutterstock

Deze maand: "Ook bij thuis- of telewerk kan je een arbeidsongeval hebben"

Omschrijving

Eind januari werd de arbeidsongevallenwet aangepast om de situatie met telewerkers te verduidelijken. Telewerken zit stevig in de lift, een aangepaste wetgeving drong zich dus op. Waar gaat het precies om?

Sinds 2009 zijn telewerkers die een ongeval hebben tijdens de werkuren al redelijk beschermd. Enkel tegenbewijs kan ontkrachten dat het ongeval plaatsvindt tijdens het werk. Dat was eerst enkel van toepassing op structurele thuiswerkers. Dankzij de wetswijziging in januari kunnen ook occasionele telewerkers een beroep doen op die bescherming. Structurele telewerkers hebben een schriftelijke overeenkomst met hun werkgever, een occasionele telewerker heeft dat vaak niet. Nu volstaat elk document dat telewerk in principe toelaat, waardoor occasionele telewerkers ook beschermd zijn.

Er is wel een kanttekening. De wet gaat ervan uit dat  het ongeval gebeurt op de plaats waar de telewerker werkt (dus bijvoorbeeld thuis), tijdens de afgesproken arbeidsuren. Je hebt pech als het ongeval ergens anders of na de werkuren plaatsvindt. Verder kunnen enkel ongevallen die ook op het werk kunnen gebeuren een arbeidsongeval zijn. Jezelf kwetsen tijdens het afrijden van je gras is dus geen arbeidsongeval.

Een extra bepaling regelt nu ook de arbeidsweg voor telewerkers. Een ongeval op de arbeidsweg kan ook een erkenning als arbeidsongeval krijgen. Wat bedoelt de wetgever met ‘arbeidsweg’? De arbeidsweg is onder meer de openbare weg die je als telewerker aflegt naar je lunchplek, of de route naar de school of opvang van je kinderen. Een verkeersongeluk onderweg naar school, kan je voortaan dus ook als arbeidsongeval aangeven.

Conclusie

Met de nieuwe bepalingen biedt de wet op arbeidsongevallen meer garanties en bescherming aan telewerkers. Het is een goede zaak dat de wetgever deze maatschappelijke trend van toenemend telewerken erkent en de wetgeving eraan aanpast.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.