Welkom

Elke maand beantwoordt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten, drie relevante vragen.

"Lokale en nationale of Vlaamse verkiezingen kan je zeker niet volledig vergelijken."

            - Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten

 

Op 14 oktober worden er lokale verkiezingen georganiseerd. Staat er veel op het spel wat onze leden kan aanbelangen?
De lokale verkiezingen bepalen niet alleen welk beleid zal worden gevoerd in de gemeente, maar de nieuw verkozenen worden ook de werkgevers voor alle personeelsleden in gemeenten, ocmw's, intercommunales en in autonome gemeentebedrijven. Wat verandert morgen aan het statuut van het personeel? Hoe worden integraties van ocmw's in gemeenten geregeld? Worden diensten afgestoten of geprivatiseerd? Het is maar een greep uit de vele beslissingen die op dat niveau zullen worden genomen.

Wat op het niveau van de gemeentes en (Antwerpse) districtsraden? Deze maand pakken we uit met de resultaten van een bevraging over de arbeidstevredenheid die op ruime schaal is gebeurd bij personeelsleden van lokale besturen. Ook al zijn personeelsleden in de lokale sector globaal tevreden over hun werksituatie, toch komen een aantal knelpunten naar voren. Mensen ervaren de manier waarop evaluaties gebeuren als problematisch en vinden toch wel dat er vaak willekeur is in het personeelsbeleid. Vooral lagere niveaus hebben duidelijke verwachtingen rond verloning.

Kan de uitslag van deze verkiezingen het beleid van de regering beïnvloeden? Lokale en nationale of Vlaamse verkiezingen kan je zeker niet volledig vergelijken. Ik denk ook niet dat de lokale verkiezingen het regeringswerk sterk zullen beïnvloeden om de eenvoudige reden dat het laatste regeringsjaar is ingezet. Maar lokale verkiezingen blijven een graadmeter en in de politiek hangt uiteindelijk alles met alles samen.

Voor reacties kan je Luc bereiken via luc.hamelinck@acv-csc.be.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.