De stelling

©Shutterstock

Deze maand: "Ambtenaren nemen massaal vakantie in juli en augustus waardoor de dienstverlening in het gedrang komt"

Omschrijving

In de zomer lijkt het wel of het hele land platligt: professionele afspraken maak je best voor of na de zomer. Overheidsdiensten hebben in juli en augustus te maken met een piek in het aantal verlofaanvragen. Bij FOD Volksgezondheid is er vanaf juni een sterke stijging in de verlofaanvragen, met een piek tussen half juli en midden augustus. Waar het gemiddeld aan- tal jaarlijkse vakantiedagen (van de 1.009 personeelsleden) iets boven de 1.000 per maand schommelt, pieken ze in juli boven de 4.000 en in augustus boven de 5.000. Ook de Groep Gent (Stad en OCMW) ziet dezelfde tendensen, met dit verschil dat de meesten hun jaarlijkse vakantie opnemen tijdens de Gentse Feesten in juli.

Staat de dienstverlening op een laag pitje in juli en augustus?

“Ja, maar eigenlijk ook niet”, beweert Jan Eyckmans, woordvoerder FOD Gezondheid. “We hebben hier een cultuur om de dienstverlening voor onze klanten te garanderen, ook tijdens de vakantieperiode. Er zijn ook diensten waar het in de zomer juist drukker is. Bijvoorbeeld op de dienst die visa uitreikt aan pas afgestudeerden in de zorg. Want die kunnen en willen direct na hun studie aan de slag.

Aan teams en diensthoofden waar in de zomermaanden een dienst niet mag stilvallen, wordt gevraagd om in onderling overleg zelf een vakantieplanning te maken. En dat lukt het best door mensen te betrekken.”

Klanten ook op vakantie

“Het is wel zo dat vrijwel alle overheidsdiensten op een duidelijk lagere capaciteit werken. Het levert nauwelijks problemen op omdat ook de meeste klanten op vakantie zijn in juli en augustus, dat merken we in ons contactcentrum.”

“In het verleden werd wel eens gebruikgemaakt van jobstudenten. Of die worden ingezet, hangt deels af van het beschikbare budget en uiteraard ook of er nood aan is. De laatste jaren hadden we ze nodig om ons archief te digitaliseren.” De Stad Gent maakt tijdens de Gentse Feesten gebruik van jobstudenten voor sport, kampen, feestelijkheden en in woonzorgcentra.

Conclusie

De dienstverlening komt niet in het gedrang omdat de meeste klanten in juli en augustus ook op vakantie gaan en omdat er op de verschillende diensten goede afspraken worden gemaakt via de vakantieroosters.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.