Welkom

Elke maand beantwoordt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten, drie relevante vragen.

"Wie denkt dat het de komende maanden rustig uitbollen is naar de volgende regering is mis"

            - Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten

 

We hebben een aantal betogingen achter de rug. Is er geluisterd?
We hebben meerdere acties georganiseerd, sommige met resultaat. Minister Homans heeft nog voor de betoging haar plannen voor de afschaffing van het ziektekrediet in de koelkast gestopt. Een werkgroep bekijkt ze nu. De actie voor een cao in de lokale sector heeft voor gevolg dat de onderhandelingen zullen starten. Over de zware beroepen in de privé zal de komende weken nog veel te doen zijn. Alleen federaal blijft minister Vandeput hooghartig uithalen. Hij vindt dat hij zich niets moet aantrekken van het protest tegen de afschaffing van het ziektekrediet. We zullen dus zeker meer initiatieven nemen om zijn voorstellen af te houden. 

Verderop in dit magazine zegt Minister Homans dat er over alles te praten valt. Vertrouwt u haar? 
De eerste stap is gezet: de plannen zijn uitgesteld. Maar we zijn niet naïef. Minister Homans doet dat alleen onder zware syndicale druk. De economische schade die dreigde door de acties van de loodsen en het personeel van waterwegen hebben de minis­ter doen inbinden. Het overleg met het kabi­net van de ministerverliep de afgelopen jaren zeer stroef. Een aanfluiting van wat overleg zou moeten zijn. Nu moeten we erin slagen om de plannen af te voeren. 

Gaan we een hete herfst tegemoet? 
Het wordt het uur van de waarheid voor de zware beroepen. Er komt een discussie over de invoering van het deeltijds pensioen. De regering heeft verder aangekondigd de so­lidariteitsbijdrage af te bouwen. Ook de her­vorming van het federaal ambtenarenstatuut ligt op tafel. Wie denkt dat het de komende maanden rustig uitbollen is naar de volgende regering is mis. 

Voor reacties kan je Luc bereiken via luc.hamelinck@acv-csc.be.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.