Geld voor personeel niet altijd juist besteed

Een acuut tekort aan personeel veroorzaakte deze zomer schrijnende toestanden in een OCMW-zorgcentrum in Lokeren. Tijdens de hittegolf werden bejaarden maar om de twee weken in bad gestoken. Er is te weinig personeel en collega's die langdurig ziek zijn of van zwangerschapsverlof genieten worden niet vervangen. Gevolg: de werkdruk ligt torenhoog.

HET IS GEEN EENMALIG GEVAL. In veel zorgcentra is een hoog ziekteverzuim, trekken ervaren verpleegkundigen de deur achter zich dicht, en worden de extra subsidies amper geïnvesteerd in de aanwerving van nieuw personeel.

Jan Mortier van ACV Openbare diensten maakt zich boos: “We onderhandelen met minister Vandeurzen over bijkomende middelen. Die komen er ook, maar er wordt niet naar hem geluisterd. Veel instellingen gebruiken die middelen bedoeld voor bijkomende tewerkstelling voor andere zaken. De zorg- groep Sakura, waartoe het OCMW-rusthuis van Lokeren behoort, krijgt van Vandeurzen voor de drie woonzorgcentra bijkomende middelen in het kader van de reconversie  van rusthuisbedden naar RVT-bedden. Hiermee kunnen minstens 2,5 VTE worden aangeworven. En wat doet het bestuur? Slechts 0,8 VTE aanwerven.”

Liever parttimers

ACV hoort steeds meer dat er nog nauwelijks voltijdse zorgkundigen worden aangenomen. Dat zou te maken hebben met de arbeidsregeling, waardoor het makkelijker is om twee parttimers aan te werven in plaats van een voltijdse. Jan Mortier: “De zwaarte van de zorg in die tehuizen ligt vooral in de ochtend en in de vooravond. Om dat op te vangen zet men steeds vaker parttimers in. Een voltijdse contract houdt vaak  onderbroken diensten in met een paar uur tijd tussen twee diensten. Wettelijk gezien mag dat. Voor alle duidelijkheid: er zijn ook verpleeg- of zorgkundigen die daar specifiek om vragen om bijvoorbeeld ’s middags thuis bij de kinderen te zijn. Dat is prima, maar parttime werk moet op vrijwillige basis kunnen en niet omdat je geen andere mogelijkheid krijgt. In diverse sociale akkoorden staat nochtans dat als er vacatures open staan, het bestaand personeel de kans moet krijgen hun uren te vermeerde- ren, tot voltijds. Daar gaat men blijkbaar niet altijd op in.”

Geld voor personeel anders besteed

Werkgevers hoor je vaak beweren dat mensen juist parttime willen werken. Jan Mortier: “Dat is maar ten dele waar. Voor veel zorgkundigen is de job vanaf een bepaalde leeftijd gewoon te zwaar. Het schrikt veel afgestudeerden af om in de ouderenzorg te werken omdat het een zeer zware job is. Voor jongeren is vooral de stabiliteit van de uurroosters belangrijk, meer nog dan het aantal verlofdagen. Er is ook een personeelstekort. De directies beweren dat ze niemand vinden, maar ze zoeken ook niet actief. Er  zijn nu middelen bijgekomen. Maar wat zien we? De bijkomende middelen zet men niet in voor het aanwerven van bijkomend personeel. Maar wel om onder meer verliezen weg te werken.”

Zorgcentra zijn ook niet verplicht om het aantal mensen aan te nemen dat Vandeurzen vooropstelt. “De instellingen zitten boven de minimum personeelsnorm. Maar die norm is gewoon te laag! Dat zijn verouderde normen van het RIZIV. Het is een eigenaardige situatie: het RIZIV legt personeelsnormen vast en tegelijkertijd subsidieert men extra personeel. Daarmee geeft men dus toe dat de normen te laag zijn. Om het structureel personeelstekort weg te werken, kijkt een instelling beter eerst hoe ze de uren van het bestaande personeel kunnen uitbreiden. En het personeel met een vervangingscontract een voltijds contract aanbieden.” 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.