De stelling

Deze maand: "De overheid vindt moeilijk personeel"

Omschrijving

Werken voor de overheid gold lange tijd als een ticket voor werkzekerheid en het vooruitzicht op een goed pensioen. Hoe staat het nu met die troeven? Vindt de overheid nog even makkelijk personeel als vroeger?

De Federale Overheidsdienst (FOD) Beleid en Ondersteuning assisteert de federale organisaties in verschillende domeinen, waaronder hr. Sinds 1 maart 2017 maakt Selor, het selectiebureau van de federale overheid, deel uit van de FOD BOSA. Koen Verlinden is Business Unit Manager voor Selor binnen BOSA.

Op zoek naar specifieke profielen

“De economie groeit waardoor veel vacatures in de privésector langer openstaan. Dat geldt ook voor de federale overheid. Bij de overheid gaat het vaak over specifieke functies. En het probleem van moeilijk in te vullen vacatures duikt meer op aan Nederlandstalige dan aan Franstalige kant omdat de arbeidsmarkt van elkaar verschilt. Vooral consultants, IT’ers, artsen, ingenieurs maar ook boekhouders met een specifieke kennis, verplegers, gevangenispersoneel of calltakers zijn in Vlaanderen moeilijk te vinden.”

Geen marge

“De vraag naar die profielen was nog nooit zo groot, hoewel dat voor de bankencrisis van 2008 ook al het geval was, maar in minder mate. In totaal gaat het over honderden vacatures. De overheid kan echter niet, zoals de privésector dat wel kan, het verloningspakket voor die vacatures plotseling aantrekkelijker maken. De lonen bij de overheid zijn niet altijd even hoog als in het bedrijfsleven. Zo heeft in de privé zowat elke IT’er een auto, bij de overheid niet. Er is geen onderhandelingsmarge om extra voordelen uit te werken. Een goed uitgewerkt verloningsbeleid is op dit moment ook geen prioriteit in het beleid van de regering.”

Aantrekkelijk blijven

“Toch weegt het loon niet altijd door bij de beslissing om al dan niet voor de overheid te gaan werken. Het is een samenspel van factoren. In tijden van hoogconjunctuur is werken voor de overheid over het algemeen minder aantrekkelijk dan als het slechter gaat. Dan wordt jobzekerheid weer belangrijker. Voor de overheid is het vooral een uitdaging om aantrekkelijk te zijn voor starters. En daar werken we aan. Terwijl werkzekerheid vroeger een troef was, leggen we nu de focus op de goede work-life balans en op de vele opleidings- en groeimogelijkheden.”

Conclusie

De stelling dat de overheid problemen zou ondervinden met het invullen van vacatures is ten dele juist. Honderden vacatures staan open, het gaat hier voornamelijk over specifieke jobs, die vaak ook moeilijk door de privésector ingevuld raken.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.