Welkom

Elke maand beantwoordt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten, drie relevante vragen.

"Interimarbeid als opstap naar een vast contract is in de openbare sector uitgesloten"

            - Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten

• • • Wat houdt het decreet interimarbeid in dat jullie bij het Grondwettelijk Hof aanvechten?
De Vlaamse regering heeft het decreet over interimarbeid gewoon doorgeduwd. Opvallend is dat het decreet voor de Vlaamse overheid en de lokale sector niet de garanties inhoudt die wel gangbaar zijn in de privésector. Als de minister zo graag naar de privésector verwijst, dan zou ze minstens dezelfde regels en waarborgen moeten respecteren. Omdat dit niet zo is, vechten we het decreet juridisch aan op grond van discriminatie van de openbare sector tegen- over de privésector.

• • • Interimarbeid kan ook niet bij tijdelijke pieken in de werkdruk?
Interimarbeid in de openbare sector is helemaal niet nodig. De situaties waarin men de regeling mogelijk wil maken zijn grotendeels dezelfde als die waarin nu al contractuelen worden aangeworven. En ook dat gebeurt als de hoeveelheid werk piekt. We verwachten dat een deel van het personeel dat nu met een arbeidsovereenkomst wordt aangeworven, vervangen wordt door uitzendkrachten.

• • • Is werken via interimarbeid geen opstap naar een vaste baan?In de privésector wordt interimarbeid inderdaad gebruikt als selectiekanaal. In de openbare sector is die mogelijkheid uitgesloten. We weten vooral dat interim- arbeid leidt tot misbruik van sociale rechten. Daarnaast is er meer discriminatie, zijn er meer arbeidsongevallen en wordt er veel meer flexibiliteit gevraagd. Met de invoering van interimarbeid in de openbare sector heeft de minister vooral één doel voor ogen: de interimsector tevredenstellen met een groter marktaandeel. Platte commercie, daar gaat het over.

Voor reacties kan je Luc bereiken via luc.hamelinck@acv-csc.be.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.