De stelling

©Shutterstock

Deze maand: "De overheid loopt geld mis door te weinig belastingcontroles bij vennootschappen"

Omschrijving

De overheid loopt tientallen miljoenen euro mis door een gebrek aan controles. Dat is althans de mening van Marc Nijs, ACV-verantwoordelijke bij Financiën. “Vennootschappen weten dat ze niet onderzocht worden. Het risico dat ze lopen door bepaalde zaken niet aan te geven, is nihil. Proberen loont."

In het verleden selecteerde een hoofdcontroleur vennootschappen die voor controle in aanmerking kwamen. De controleurs onderzochten vervolgens in detail deze dossiers. Marc Nijs: “Nu wordt er vanuit Brussel op basis van statistische gegevens een dossier uitgepikt waarbij de controleur geen enkele inspraak heeft. Op die manier ontsnappen dossiers systematisch aan controle. Een tweede nadeel van het nieuwe systeem is dat een controleur wordt verteld welk deel van een dossier onderzocht mag worden, en dus ook wat niet. Dan kom je in de vreemde situatie waarin de controleur een vermoeden van fraude vaststelt door een bewust verkeerde aangifte. Maar dat hij de kans niet meer krijgt om een bijkomend onderzoek uit te voeren omdat de controleur zich moet beperken tot wat is opgedragen.”

Big Brother

“De verantwoordelijkheid moet liggen bij degene die onderzoekt. De controleur moet dus de kans krijgen om alles te onderzoeken. Een militant vroeg zich ooit af: wie controleert Big Brother? Wie controleert of de toewijzing van de dossiers aan de ambtenaren op een eerlijke manier verloopt? Niemand weet het. In het oude systeem werd de hoofdcontroleur gecontroleerd door een inspecteur en die weer door zijn directie. Personeelstekort speelt zeker een rol bij het onzorgvuldig controleren. Financiën had 30 jaar geleden 37.000 mensen en nu nog maar 22.000. Dat zijn natuurlijk niet allemaal controleurs maar hun aantal is evenredig afgenomen. Terwijl de economische activiteit in dit land toch duidelijk toeneemt, elk jaar komen er zo’n 10.000 vennootschappen bij.”

Kinderspel

“Nog zorgwekkender is dat de kwaliteit van de controleurs schrikbarend afneemt. Vroeger waren opleidingen en examens van Financiën legendarisch zwaar. Maar je leerde zo wel de stiel. Een examen bestaat nog, maar dat gaat nu over zaken waar men niets mee kan doen. Het draagt ertoe bij dat de huidige controles van een dergelijk niveau zijn dat ontduiking kinderspel wordt.”

Oplossing

Marc vindt dat er wel degelijk een oplossing voor het probleem is, een die zelfs geld op zal brengen. “Wij willen een goede opleiding voor de ambtenaren en hen bevorderingskansen bieden. Controleurs moeten weer het volledige dossier kunnen onderzoeken. Met meer autonomie voor de lokale hoofdcontroleurs en meer personeel. Het geld zal massaal binnenstromen, onze oplossing verdient zich dus dubbel en dik terug.”

Conclusie

Het aantal controles en de kwaliteit ervan is enorm afgenomen en van een zodanig niveau dat vennootschappen weten dat ze niet of amper onderzocht worden. “Bij elk begrotingsconclaaf vallen de geschatte inkomsten altijd tegen. Omdat men gewoon geen rekening houdt met het feit dat er steeds minder wordt aangegeven. Dat is catastrofaal. Ieder jaar zit men er bij de schattingen 1 tot 2 miljard naast, dus dan weet je ongeveer hoeveel er tegenwoordig ontweken of onttrokken wordt.”  

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.