De militant

Nieuw cao-akkoord aan de UGent: Niet iedereen profiteert mee.

Nieuw cao-akkoord aan de UGent

Niet iedereen profiteert mee

Stefanie vermeire
  • Functie: ACV-afgevaardigde UGent
  • Leeftijd: 42 jaar
  • Woonplaats: Philippine

Stefanie Vermeire is ACV-afgevaardigde binnen de UGent en zetelt sinds 6 jaar in de Raad van Bestuur. Ze is niet bepaald tevreden over het door haar mee onderhandelde akkoord.

Vooral de afwijkende regeling voor de personeelsleden in het universitair kader is een doorn in het oog. Deze groep wordt immers benadeeld ten opzichte van de andere personeelsleden, voor wie wel een bruto loonsverhoging van 1,8% is voorzien.

“Ik heb het akkoord samen met de hogeschool instellingen, universiteiten en drie vakbonden mee onderhandeld. Bij de vorige cao-onderhandelingen hadden we afgesproken dat de koopkracht tijdelijk verhoogd zou worden met ecocheques. En dat we bij deze cao over zouden gaan naar een koopkrachtverhoging van 1,8% van het brutosalaris. Voor iedereen. Het probleem is dat er binnen de universiteit twee groepen personeelsleden werken: een 300-tal personeelsleden vallen onder het zogenaamde integratiekader, dat is personeel overgekomen uit de hogescholen, de andere medewerkers werken binnen het universitair kader. Van die medewerkers is ongeveer de helft statutair.”

Niet iedereen gelijk

“Het integratiepersoneel krijgt er door de nieuwe cao nu 1,8% bruto bij, maar voor het personeel van het UGent-kader gelden blijkbaar andere regels. Zij krijgen een gedeeltelijke verhoging van het bedrag van de bestaande ecocheques (waarop geen sociale bijdragen betaald worden en je dus ook geen sociale rechten zoals pensioen opbouwt) en gedeeltelijk een verhoging van de eindejaarstoelage vanaf 2021. Deze twee verhogingen komen maar voor de helft overeen met de loonsverhoging van de personeelsleden binnen het hoger onderwijs.”

Muyters stuurt kat 

“Voor de contractuelen leek er een oplossing in de maak. Vanuit de Vlaamse onderzoeksfondsen zou het bedrag bijgepast worden. Maar daarvoor moesten we bij de bevoegde minister Muyters op tafel kloppen. En dat hebben de universiteitsbesturen onvoldoende gedaan. Het gevolg is dat we de pot in twee moeten delen, dus iedereen in het UGent-kader, zowel statutair als niet-statutair, krijgt nu slechts 0,9% bruto.

Muyters is zelfs niet naar de onderhandelingen gekomen. Hij antwoordde alleen dat hij er niet aan kan doen dat minister van Onderwijs Crevits cadeautjes uitdeelt. In de komende maanden gaat een werkgroep na hoe we in de toekomst de koopkracht kunnen verhogen zonder de truc met de ecocheques.” 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.