Welkom

Elke maand beantwoordt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten, drie relevante vragen.

"Op korte termijn willen we voorkomen dat de regering doorgaat met de plannen over het puntensysteem."

            - Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten

Welk punt wilden jullie maken op de betoging van 16 mei? Het aangekondigde wetsontwerp over het pensioen­systeem op punten moet de berekening van de pensioenen totaal veranderen. Een aantal professoren hebben – ongetwijfeld met goede bedoelingen, maar duidelijk een beetje naïef – dat systeem uitgedacht. Maar de regering zal het volledig naar haar hand zetten om er serieuze besparingen mee te realiseren. Wij vinden dat de regering die plannen moet schrappen.

Een puntensysteem lijkt toch een heel eerlijke berekening? Helemaal niet. Het puntensysteem speelt in op het spaargevoel van mensen. In werkelijkheid is het een rekenkundig model dat zichzelf aanstuurt om de pensioenuitgaven te beper­ken. Als het wat slechter gaat met de economie of met de begro­ting dan moeten de pensioenen verminderen en moeten men-sen nog langer blijven werken. Dat is de redenering. Werkgevers willen dat de stijging van pensioenuitgaven door de toename van het aantal gepensioneerden wordt gecompen­seerd door de pensioenen te verminderen. Met zowat een kwart volgens hun berekeningen. Dat is voor ons geen optie. Wijzigingen aan de pensioenen doe je niet zomaar. Die moeten het gevolg zijn van bewuste keuzes. Politici moeten de moed hebben die uit te leggen.

Denk je dat het systeem er gaat komen? Op korte termijn willen we voorko­men dat de regering doorgaat met de plannen over het puntensysteem. Zelfs als we hierin slagen, dan liggen de pensioenen in 2019 zeker weer op de onderhandelingstafel bij de rege­ringsvorming. De minister van Pensioenen zegt graag dat een puntensysteem de internationale norm wordt. Maar dat is helemaal niet zo. Pen­sioenen zijn te belangrijk om er een beetje mee te experimenteren.

Voor reacties kan je Luc bereiken via luc.hamelinck@acv-csc.be.

106 KB

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.