Interimarbeid in de publieke sector

Een goed idee?

Minister Vandeput (N-VA) wil uitzendarbeid invoeren bij de federale overheid. Het Vlaams Parlement nam eerder al die beslissing. ACV Openbare Diensten zet enkele bezwaren op een rijtje.

VOLGENS DE voorstanders komt interimarbeid van pas als er iemand snel moet vervangen worden. Of wanneer de huidige bezetting de workload tijdelijk niet aankan. In de privésector is uitzendarbeid vaak een logische keuze.

Meldingsplicht onvoldoende tegen misbruik

Ondanks die argumenten, kampt uitzendarbeid met veel problemen. De werkgever, die nood heeft aan snelle oplossingen, staat lijn- recht tegenover de werknemer, die goede arbeidsvoorwaarden en stabiliteit vraagt. Die belangen gaan vaak niet hand in hand en kunnen leiden tot misbruik, zoals werken met dagcontracten.

Overleg met de vakbond is essentieel om misbruik te beperken. Bij de afspraken voor de privésector werd dat duidelijk onderstreept. Daarom is in de privésector de invoering van uitzendarbeid soms zelfs afhankelijk van het akkoord van de vakbond. En daar schort het volgens Tijl Reusen. "Zelfs die minimale regels zijn niet opgenomen in het decreet voor de Vlaamse publieke sector. Wat betekent dat er louter een algemene meldingsplicht achteraf is. Dat is echt niet voldoende om misbruiken tegen te gaan.

Er is zelfs helemaal geen controle mogelijk. Inspecteurs van de FOD werk worden zelfs op bedrijven afgestuurd om misbruiken met dag- contracten te voorkomen. De Vlaamse overheid trekt daar geen lessen uit en laat alle remmen los. Waar Vlaanderen het goede voor- beeld had kunnen geven, zet men nu alle deuren open voor misbruiken.”

Geen instroom mogelijk via interim

In de privésector wordt interimarbeid vaak gebruikt als instroom. Tijl Reusen: “Na een gunstige interimjob is het mogelijk dat zij vast beginnen bij het bedrijf. In tussentijd zijn mensen vaak wel de speelbal volgens de door de werkgever opgelegde flexibiliteit.”

In de publieke sector kan dat niet. “Wil je na je periode als interim vast aan de slag gaan bij de overheid, dan moet je opnieuw hetzelfde proces doorlopen als elke andere sollicitant. Je bent dus niet zeker dat je een vaste job zult krijgen”, aldus Tijl. “Bovendien bestaat er bij de overheid al een systeem om tijdelijke wervingen te doen via contracten van bepaalde of onbepaalde duur. Die zullen dus onder druk komen door interimarbeid bij de overheid. Ronduit een verslechtering voor de mensen dus.”

Dubbel zo duur

Ten slotte is uitzend- arbeid duur: dubbel zo duur als een gewone werkkracht. De overheid is druk bezig met besparen, maar wil wel dure interimarbeid invoe- ren. Tijl Reusen: “De laatste jaren zijn al minstens 1.950 ambtenaren afgevloeid.
Daardoor heeft de overheid moeite om sommige diensten nog aan te bieden."

Net daarom zijn dure en tijdelijke oplossingen geen goed idee. Er is nood aan een stabiele, sterke en betrouwbare publieke sector. Daarvoor heb je ervaren medewerkers nodig met voldoende kennis. En die vind je niet via interimarbeid."

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.