De stelling

©Shutterstock

Deze maand: "Schoonmaakpersoneel wordt in de openbare sector meer betaald dan in de private sector"

Omschrijving

Op 20 juni organiseert ACV Voeding en Diensten de Dag van de Schoonmaak. Op deze dag trekken militan­ten de straat op om het publiek op te roepen om alle schoonmakers te bedanken voor hun inzet. Meer dan 200.000 vrouwen en mannen werken in België als schoonmaker. Het is een zwaar beroep dat vaak onder­gewaardeerd wordt en waarbij de loonverschillen tussen openbare en private sector aanzienlijk zijn.

Het loon bij de overheid

De salarisschalen voor poetspersoneel bij de overheid verschillen per bestuursniveau. Bij lokale en regionale besturen is het mini­mumsalaris bij anciënniteit 0: 1.847,71 euro bruto per maand. Na 4 jaar en een positieve evaluatie kan een personeelslid overgaan naar de volgende salarisschaal van minimum 1.931,38 euro bruto per maand. Na 14 jaar en een positieve evaluatie kan een per­soneelslid minimum 2.126,61 euro bruto per maand verdienen. Dat kan oplopen tot maximum 2.307,90 euro bruto per maand, na 27 jaar anciënniteit.

Bij de Vlaamse overheidsdiensten bedraagt het minimumsa­laris bij anciënniteit 0: 1.807,272 euro bruto per maand. Na 8 jaar en een positieve evaluatie kan je overgaan naar een volgende salarisschaal van minimum 2.105,70 euro bruto per maand. Dat kan oplopen tot maximum 2.639,79 euro bruto per maand na 27 jaar anciënniteit. Bij de federale overheidsdiensten is het mini­mumsalaris bij anciënniteit 0: 1.806,02 euro bruto per maand. Met de nodige anciënniteit en gunstige evaluaties kan een per­soneelslid op termijn in een hogere salarisschaal terechtkomen. Die kan na 29 jaar anciënniteit oplopen tot maximum 2.082,27 euro bruto per maand.

Het loon in de private sector

Voor poetspersoneel in de private sector bedraagt het mini­mum uurloon 12,90 euro bruto. Bij een werkweek van 36,5 uur betekent dat 470,74 euro bruto per week. Om het maandloon te kennen, vermenigvuldigen we dat met 4,33 en komen we op 2.038,31 euro bruto. Afhankelijk van de scholingsgraad en de aard van de poetsdienst kan dit bedrag oplopen tot maximaal 2.814,23 euro bruto. Werknemers uit de privésector hebben ook recht op een ploegenpremie voor wisselende diensten. Dit betekent een loontoeslag van 0,8080 euro per uur (gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer). Daarnaast krijgt men 1,63 euro netto per gewerkte dag als ARAB-vergoeding (terugbetaling van kosten die door het personeel worden gedaan, maar die eigen zijn aan de onderneming).

Conclusie

De lonen liggen hoger voor poetspersoneel in de privésector. En ze werken minder uren per week (36u30min versus 38u). De stelling is dan ook absoluut niet waar.

 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.