"Anciënniteit moet beloond worden"

Voka‚ het Vlaams netwerk van ondernemingen kwam met een voorstel om de jaarlijkse anciënniteitsverhogingen af te schaffen voor 55-plussers. Ze zien het voorstel als een oplossing om oudere werknemers aantrekkelijker te maken voor werkgevers. Toch is afschaffen niet zo eenvoudig‚ zegt Barbara Janssens‚ functieclassificatiedeskundige bij ACV Openbare Diensten.

Er zijn veel dingen mis met dit voorstel. Het komt zogezegd tegemoet aan het feit dat in België minder dan de helft van de 55-tot 64-jarigen aan de slag is. Een van de redenen daarvoor is volgens Voka het feit dat oudere werknemers duur zijn en dus niet aantrek­kelijk voor werkgevers. Volgens een enquête naar loonstructuur binnen de EU15 gaat een vlakkere loonstructuur wel samen met een hogere werkgelegenheidsgraad voor oudere werknemers, maar enkel op basis van deze vaststelling kan geen oorzakelijk verband tussen een lager loon en een hogere werk­gelegenheidsgraad worden aangetoond.

Het is essentieel om oudere werk­nemers gemotiveerd te houden. Dat wordt moeilijk als het loon van 50-plussers niet meer stijgt. Iedereen moet werken tot 67 jaar, dus de laatste 12 jaar van je carrière werken zonder een financiële stimulans (los van de index) is niet echt motiverend. Werkgevers moeten een leeftijdsbewust personeelsbe­leid invoeren. Investeren in opleidingen voor oudere werknemers is daar een essentieel onderdeel van. Zo blijven oudere werk­nemers productief en competent en valt op een bepaalde manier ook de hogere kostprijs van deze werknemers te verantwoorden.

Voor openbare diensten zou de maatregel vooral impact hebben op de pensioenen. Bij de overheid geldt voor alle niveaus dat je geldelijke loopbaan over maximum 30 jaar gespreid is. Als je loopbaan start en stopt in dezelfde functie dan stijgt je loon de laatste 10 jaar niet meer. Je loon van de laatste 10 jaar bepaalt je pensioenbedrag. De barema’s wijzigen en minder verdienen aan het einde van je carrière, heeft dus gevolgen voor het pensioenbedrag van ambtenaren.

Voka wil het vrijgekomen budget gebruiken om jongere werknemers beter te verlonen. De idee erachter is nobel, maar wij vinden dit niet de juiste aanpak. Een mooi alternatief zijn bijvoor­beeld degressieve loonbarema’s gerela­teerd aan anciënniteit. Dat houdt concreet in dat je loon sneller stijgt in de eerste jaren omdat je dan meer grote kosten hebt, aan het einde stijgt het minder snel en kent je looncurve een vlakker verloop. Bij de federale overheid zijn er al stappen genomen voor een nieuw verloningsbeleid waar die degressieve loonbarema’s voor een deel in verwerkt zijn. Het kan dus ook anders.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.