Terugblik

naar 1957

IN 1957 ONDERTEKENEN ZES EUROPESE LANDEN waaronder België, het Verdrag van Rome. Een onderdeel ervan is artikel 119 waarin bepaald wordt dat ‘iedere lidstaat er zorg voor draagt dat het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouw­elijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid wordt toegepast.’ Het principe van gelijke lonen staat vermeld in tallo­ze internationale en Belgische wetteksten. Desondanks is deze gelijkheid nog altijd geen realiteit. Ruim 60 jaar (!) later is het in IJsland wettelijk verplicht om mannen en vrouwen in dezelf­de functie evenveel te betalen. Het land is daarmee het eerste ter wereld dat dit principe wettelijk verankert. IJsland voert de ‘Global Gender Gap Index’ aan. Die meet onder meer de kloof tussen mannen en vrouwen inzake economische participatie, politieke mandaten, gezondheid en onderwijs. België staat op de 31ste plaats, met een loonkloof van ongeveer 6 procent voor voltijdse werknemers in de privésector.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.