De impact van digitalisering op openbare diensten

Over digitalisering is al veel inkt gevloeid. Dat het zal leiden tot massaal jobverlies onder andere‚ ook in de openbare sector. Maar is dat ook zo? En hoe ziet de openbare sector eruit in de toekomst? Een gesprek met Gentse schepen Martine De Regge‚ bevoegd voor personeelsbeleid‚ administratieve vereenvoudiging en Digipolis.

“ER IS GEEN ontsnappen aan de digitalisering maar dat willen we ook niet. Techno­logie kan het werk eenvou­diger en efficiënter maken voor onze medewerkers. Saaie administratieve taken worden nu overgenomen door systemen die je overal en altijd kunt raadplegen. GPS-systemen vermijden dat wegendiensten onnodig omrijden. Burgers kunnen nu ook online van dienstverle­ning genieten”, gaat Martine De Regge van start.

Een vaak gehoord voor­oordeel is dat digitalisering jobs doet verdwijnen. “Dat is volgens mij niet waar. Wat we wel zien is een verschuiving van taken. Er verdwijnen bepaalde - vaak eerder routi­neuze en saaie - taken, maar daardoor komt er budget en ruimte vrij. In de publieke sector zijn er altijd mensen nodig, er zijn zoveel taken die we niet kunnen uitbeste­den aan technologie. Denk aan kinderopvang, sociale werkers … Die menselijke toets is onmisbaar. Door het repetitief werk over te laten aan technologie, wordt je job minder eentonig.”

Iedereen mee op de digitale snelweg

Er wordt almaar meer verwacht van een lokale overheid. Digitale loketten en dienstverlening spelen daarin een grote rol. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de werking van een lokaal bestuur, zoals dat van Stad Gent. “Ten eerste moeten we de nodige opleidingen voorzien voor onze medewerkers. De mogelijkheid tot thuis- en flexwerken verkleint ook de grenzen tussen werk en privé. Blijven waken over die scheiding zie ik als een van de grootste uitdagingen van onze organisatie. Daarnaast moeten we ook de privacy en de veiligheid van online data kunnen garanderen.”

De combinatie van digitale en fysieke dienstver­lening is essentieel voor een goede service. “Een terechte opmerking bij digitalise­ring is dat veel mensen uit de boot vallen. We blijven daarom kiezen voor loketten en menselijk contact. Nog niet iedereen is mee op die digitale snelweg. Net om die reden heeft Digipolis, het centrum dat ICT uitwerkt voor Groep Gent, ‘Digitaal. Talent@Gent’ opgezet. Dit project geeft Gentenaars fysiek toegang tot computers, eventueel onder begeleiding. We willen iedereen mee heb­ben met het digitale verhaal.”

Hulpmiddel & geen doel

“We zien digitalisering als een hulpmiddel en niet als doel op zich. Het maakt het leven van de burger én de medewerkers makkelijker, maar Gent blijft een stad van en voor mensen. We zetten technologie in om dat te bereiken, rekening houdende met de reeds vermelde potentiële valkuilen. We staan op dat vlak voor belangrijke keuzes en we willen daar zeker niet in achterop hinken. Integen­deel, ik wil dat we een voor­trekkersrol nemen. Digipolis is daar ook volop mee bezig. Hoe creëren we een warme maatschappij die vooruit­strevend is en toch oog heeft voor alle lagen van de bevol­king en voor het welzijn van de medewerkers? De vak­bonden spelen een essentiële rol in dat streven.”

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.