Welkom

Elke maand beantwoordt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten, drie relevante vragen.

"We moeten niet blijven hangen in nostalgie, maar naar de toekomst kijken."

            - Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Geldt dit ook voor de vakbond? Jongeren warm maken voor de vak­bond is erg belangrijk voor ons. Het blijft een constant werkpunt om jongeren aan te trek-ken. Al valt het best wel mee met het aantal jongeren. De samenstelling van ons leden­bestand komt behoorlijk goed overeen met de effectieve tewerkstelling van jongeren in de openbare sector. We hebben er dus ver­trouwen in dat we ook in de toekomst vol­doende jongeren zullen kunnen bereiken en overtuigen.

Mei ’68 is alweer 50 jaar gele­den. Moeten studenten anno 2018 weer op de barricaden? Sinds een tiental jaar geleden worden daarveel vragen over gesteld, maar eigenlijk ben ik daar helemaal niet pessimistisch over. Ik zie veel jongeren die oprecht geëngageerd zijn over allerlei kwesties. Ook vandaag is er dus zeker en vast een maatschappelijk en­gagement. We moeten niet blijven hangen in nostalgie, maar naar de toekomst kijken. 

Dit nummer is gericht op schoolverlaters. Wat doen jullie nog om hen te bereiken? Het ACV bereikt die doelgroep vooral via initiatieven in scholen en op jobbeurzen. Maar we bieden ook specifieke dienstver­lening voor jobstudenten aan. Als je minder kennis hebt van wetgeving is het handig dat je beroep kan doen op de expertise van een grote organisatie. Een kleine anekdote om dat te illustreren: een aantal jaren terug maakte het bestuur van de gemeente waar ik woon, publiciteit met mogelijkheden voor jobstudenten. Maar bij de loonvoorwaarden werd het minimumloon niet gerespecteerd. Het was voor de vakbond een kleine moeite om het bestuur dat te doen corrigeren.

Voor reacties kan je Luc bereiken via luc.hamelinck@acv-csc.be.

125 KB

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.