Megacindy

Elke maand bedenkt onze columniste hoe ze de wereld kan veranderen. Soms slaagt ze in haar opzet, soms niet.

Curieus

DAT HET SLECHT GAAT MET HET MILIEU. Ja, ja, schudden we dan eens meewarig met ons hoofd en dat het erg is voor die ijsberen. Om dan verder te gaan met de orde van de dag, die bij elk van ons bestaat uit allerlei kleine en grote handelingen met een milieu-impact die meestal niet zo positief is. Après nous, le délu­ge, nietwaar? Want los van een occasionele storm en wolkbreuk met de nodige waterschaarste, hebben we hier eigenlijk niet zo veel last van die vervuiling. Dat we langer drogere periodes ken­nen, vinden de meesten ook wel tof. Kun je tenminste genieten van je tuin, nadat we al het onkruid eerst goed platgespoten hebben. De boeren klagen als het te lang droog is, maar hoeveel zijn dat er nog vandaag de dag? Dat gebrek aan urgentie bij velen zet onze verkozenen des volks ook niet meteen aan tot ingrijpende maatregelen die ons klimaat en milieu ten goede komen. Eerst jobs jobs jobs, en als er wat geld over is, redden we wel nog een paar bedreigde wilde hamsters. Prima hoor, maar mag het wat meer zijn in plaats van wat over en weer geruzie van volwassen kleuters over het al dan niet ondertekenen van het Energiepact?

Gelukkig hebben een paar initiatieven van de voorbije maanden de aandacht voor die sluipende moordenaar, de luchtvervui­ling, opnieuw op scherp gezet. Met dank aan Greenpeace, die de luchtkwaliteit in scholen heeft gemeten – heel clever – en Curieuzeneuzen, het grootste burgeronderzoek naar lucht­kwaliteit

ooit in ons land. Geweldig initiatief  die Curieuzeneu­zen en ik kijk uit naar de resultaten eind september. Tegen beter weten in hoop ik dat het waar ik woon en waar mijn kinderen schoollopen niet dramatisch is. Mijn dochter heeft nu al zoveel last van haar luchtwegen. Ze is onze eigen kanarie in de mijn. Als de lucht erg vuil is, vraagt ze zelf naar haar puffer. Het arme kind is vijf, dat belooft voor later.

Ik vond het wel vreemd dat je als Curieuzeneus-deelnemer ook zelf een stukje moest betalen, terwijl dit onderzoek ondersteund werd door verschillende overheden. Maar als overheid moet je nu eenmaal geld overhouden om exclusieve zakenclubs als De Warande te kunnen subsidiëren, toch?

De timing voor de resultaten van Curieuzeneuzen zit me ook een beetje dwars. Eind september, vlak voor de gemeenteraadsver­kiezingen die alle aandacht naar zich toe zullen trekken. En erna is het volle bak verkiezingsmodus richting regionale en federale verkiezingen in 2019. Dus ten vroegste ergens in 2020 mogen we een nieuw beleid verwachten en zijn die resultaten al lang vergeten. Zucht hoor. Mijn en uw dochter zonder astmapuffer, dat is nog lang niet voor morgen.

Hulp nodig van Megacindy? Laat het haar weten via megacindy@acv-csc.be.

115 KB

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.