De klant

©Shutterstock

Deze maand: Nadine Collas is klant bij ACV Openbare Diensten

Wie?

Nadine Collas (50)

Klant bij

ACV Openbare Diensten

Nadine Collas werkt nu 26 jaar bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Om te starten moest ze een ingangs­examen afleggen. “Het theoretische examen test voornamelijk je algemene kennis en via het monde­linge examen wordt naar jouw motivatie voor de job gepeild.” De jury polst ook naar je loyauteit aan de overheid. “Om er zeker van te zijn dat je na een tijdje niet overschakelt naar de privésector”, weet Nadine.

Trouw aan de overheid

Afhankelijk van de functie waarvoor je solliciteert, bestaan de Selor­examens uit een algeme­ne kennistest via de com­puter, soms een taaltest, een situational judgement analysis test, een assess­ment en tenslotte steeds een mondelinge proef. “Tijdens het algemeen examen wordt vooral naar de kennis over fiscale materies gekeken. Bij de situational judgement test wordt je reactievermo­gen op bepaalde situaties beoordeeld en bij het assessment moet je een case beoordelen afhan­kelijk van de expertise of leidinggevende functie die je ambieert."

Ben je geslaagd in deze proeven, dan volgt de laatste fase: het mon­delinge examen. De jury bestaat uit 3 of 4 perso­nen, waaronder iemand van een onafhankelijk bureau die opgeleid is om mensen te evalueren en beoordelen. Tijdens het mondelinge examen wordt onder andere ge­peild naar je motivatie en inhoudelijke aanpak voor de functie.

“Voor de ene functie verloopt de procedure heel snel (interne mobili­teit), voor de andere kan het enkele maan­den tot zelfs jaren duren vooraleer je benoemd wordt in je nieuwe func­tie. Ondertussen is de procedure wel verbeterd”, zegt Nadine.

166 KB

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.