"Bij een overheidsbedrijf draag je bij aan het maatschappelijk belang"

Vol enthousiasme komen ze op de jobmarkt terecht, onze millennials. Hoe staan ze tegenover een job bij een overheidsbedrijf en hoe schatten ze hun kansen in? Emma Cottenie (23) studeert Communicatieweten­schappen: “Veel mensen denken dat millennials niet willen werken. Maar vaak krijgen we gewoon de kans niet.”

Ik ben 23 jaar en studeer Communicatiewetenschappen. Hiervoor behaalde ik al een bachelor in de journa­listiek. Ik liep toen stage bij Infrabel, een niet voor de hand liggende keuze voor een studente journalistiek. Ik stond er in voor de interne en de externe communicatie. Die combinatie overtuigde me om te kiezen voor dit bedrijf.

Deze zomer wil ik graag opnieuw een maand meedraaien op de communicatie­dienst van Infrabel. Ik maak er deel uit van een bedrijf met een groot maatschappelijk belang. Je helpt meedenken over bijvoor­beeld veiligheidscampagnes tegen spoorlo­pen en de veiligheid rondom het spoor.

De overheidssector heeft te kampen met een aantal hardnekkige vooroorde­len. Tijdens mijn eerste dagen stage merkte ik dat veel vooroordelen over de ‘ambtena­rij’ 100 procent kloppen. Op vrijdagmiddag om 16 uur is er niemand meer op kantoor. In het begin kon ik me daar wel aan storen, daarna merkte ik dat niet iedereen zo is.

Bedrijven zoals Infrabel krijgen dagelijks bakken kritiek over zich heen. Als je daar werkt, weet je wat de redenen voor vertra­ging kunnen zijn. Spoorlopers zijn daar een groot deel van. Als mensen een opmerking maken, probeer ik uit te leggen waaraan het allemaal kan liggen.

Het enige wat ik hoop, is dat ik niet het stigma van ‘de typische ambtenaar’ krijg. Maar ik denk dat je dat zelf ook wat in de hand hebt. Ik ben gemotiveerd, enthousiast en gedreven om er iets van te maken. Ik zie de werkzekerheid binnen de overheid rooskleurig in. Er is veel minder onderlinge concurrentie dan in de privésector. Je bent er zekerder van je plaats.

Ik ben een harde werker. Daar horen ook minder leuke taken bij. Ik ben niet iemand die dat zal proberen afschuiven op iemand anders. Het moet ook gebeuren. Ik zit er niet mee in om lange dagen te kloppen. Als het moet voor de job en als het bedrijf er beter van wordt, dan vind ik dat niet erg. De waardering die ik krijg en het feit dat ik iets nuttigs heb gedaan voor de maatschappij geven me veel voldoening.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.