Welkom

Elke maand beantwoordt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten, drie relevante vragen.

2018 is een jaar van politieke verkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan in oktober. Naar aanleiding van die verkiezingen lanceerden we een grote enquête (www.rapportlokalebesturen.be) waarin we peilen naar de tevredenheid van het personeel in lokale besturen. De resultaten worden gebruikt om aan te sturen op een beter personeelsbeleid. Hoe meer mensen de enquête invullen, hoe beter.

"Ook dit jaar helpen we mensen met raad en daad bij vragen of problemen over hun job. Dat is een engagement dat we blijven opnemen voor onze leden."

              - Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten

2018 wordt ook het jaar van de pensioenen. Tegen de lente moet er duidelijkheid zijn over de zware beroepen. De discussie over het pensioen op punten komt eraan. De minister stelt het graag gemakkelijk voor: als je werkt krijg je punten, en die worden dan omgezet in een pensioen. In werkelijkheid gaat het over een grote besparingsoperatie. Dat is voor ons geen optie. Wie tijdens zijn hele leven heeft gewerkt moet kunnen rekenen op een behoorlijk pensioen.

2017 sloten we af met een sociaal akkoord voor de zorgsector en personeel bij de Vlaamse overheid. Voor de federale overheid en de lokale besturen moeten de sociale akkoorden nog worden onderhandeld. Er is ook nog steeds geen algemeen sociaal akkoord voor de openbare sector. Hierin eisen we toch vooruitgang.

Vervoersmaatschappij De Lijn staat voor een grote herstructurering. De manier waarop je gebruik kan maken van stads- en streekvervoer zal in de toekomst veel meer worden beslist door centrumsteden. Als vakbond zien we uiteraard de bui hangen tegenover het personeel. Uitdagingen genoeg.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.