De militant

"Hebben de provincies nog een toekomst?"

Lieven Vergauwen
  • Functie: technisch hoofddeskundige
  • Leeftijd: 57
  • Woonplaats: Uitkerke (Blankenberge)

Het decreet dat de provincies afslankt moet een einde maken aan de situatie waarbij verschillende bestuursniveaus dezelfde taken opnemen. Op 1 januari gingen de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies naar het lokaal en Vlaams niveau. Hoe goed waren die overheden hierop voorbereid en hoe zit het met de andere bevoegdheden van de provincies?

Lieven Vergauwen is technisch hoofddeskundige dienst Patrimonium bij de provincie West-Vlaanderen en afgevaardigde ACV Openbare Diensten voor Lokale egionale Besturen. “Er zijn twee partijen die er in hun partijprogramma geen doekjes om winden: Open VLD en N-VA willen de provinciebesturen afschaffen. Ook al noemen ze dat ‘het streven naar een vereenvoudigde overheidsstructuur.’ Zo staat het ook in de regeringsverklaring. De domeinen jeugd, cultuur, sport, gelijke kansen en welzijn zijn sinds 1 januari 2018 geen provinciale bevoegdheid meer. Ik heb de indruk dat over de gevolgen ervan niet bijster goed werd nagedacht bij de Vlaamse regering. Zo werd het provinciaal personeel bij Cultuur overgeplaatst naar de Vlaamse overheid in Brussel. Terwijl minister Homans oorspronkelijk het idee had dat de lokale overheden hen zouden overnemen. Bleek dat geen enkele gemeente daar interesse in had. Ze hebben daar de middelen niet voor.”

Keihard onderhandelen

“Contractuelen hebben de laatste jaren al massaal andere jobs gezocht want hen werd geen zekerheid geboden. Ja, tot 1 januari. Maar daarna? De rechten en verdiensten van de statutairen zijn gelukkig wel gegarandeerd. ACV Openbare Diensten heeft trouwens als enige vakbond keihard moeten onderhandelen om een gelijkwaardig statuut en verloning te krijgen. Onder meer omdat het statuut van provinciale ambtenaren niet gelijk is aan dat van de Vlaamse ambtenaar. Nu kunnen ze in hun weddeschaal blijven ofwel worden ze ingeschaald in de barema’s van de Vlaamse overheid. Provinciale contractuele ambtenaren kennen ook een tweede pensioenpijler,
iets wat de Vlaamse collega’s niet hebben. En die blijven ze behouden. Dat kan natuurlijk tot onderlinge spanningen leiden.”

Sombere toekomst

“Het gaat niet over een vereenvoudigd beleid zoals ze beweren, het is gewoon een besparing. Althans, dat denken ze. Want waar besparen ze op? Op een mededelingenbord in het Jacob Van Maerlantgebouw van de Vlaamse overheid in Brugge staat er vermeld
dat er nog 2.100 ambtenaren in Vlaanderen te veel zijn. Alsof ze er fier op zijn dat die weg moeten. En nu komen er een goede 1.000 over van de provincies, hoe valt dat te rijmen? Op het terrein is het ook al geen verbetering. Het zijn vooral de kleinere gemeenten
die gebaat zijn met een provinciaal beleid, bijvoorbeeld bij het beheer van de waterlopen en gemeenschappelijk overleg tussen de gemeenten. Die gemeenten hebben de knowhow niet, de provincies wel. Nu is het bang afwachten tot na de volgende verkiezingen
want ik zie de toekomst bijzonder somber in op dat vlak.”

ZIT JIJ MET EEN PROBLEEM DAT JE WILT AANKAARTEN? LAAT HET ONS WETEN VIA NT@ACV-CSC.BE

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.