Openbare diensten: Plantentuin Meise

De kracht van engagement en werken in het groen

De rust en schoonheid van de Plantentuin Meise staan haaks op de bedrijvigheid achter de schermen. Dagelijks zetten ongeveer 180 medewerkers en nog een pak vrijwilligers zich in om alles in goede banen te leiden.

Tuiniers, uiteraard. Maar ook medewerkers in ondersteunende dien­sten zoals de techni­sche dienst, HR of IT. En wetenschappers van over heel de wereld. De Plantentuin Meise lijkt een geoliede machine. “En dat is ook zo”, legt Niko De Meeter uit, IT-specialist bij de Plantentuin. “Wie in de Plantentuin werkt, doet dat met hart en ziel. Wat de Plantentuin sterk maakt, is de constructieve samen­werking tussen alle mede­werkers. Op elk niveau. Die positieve ingesteldheid zorgt ervoor dat onze werking soepel loopt. Zo streven medewerkers en directie naar werkbare oplossingen. En met onze voorstellen gaat de directie concreet aan de slag. Dat motiveert wel. Het is aangenaam als je op een open en toegankelijke manier met de directie kan samenwerken”, aldus Niko.

“Wij werken als over­heidsdienst relatief autonoom. We bepalen zelf wat we doen met het budget dat de Vlaamse overheid ons toewijst. En ja, ook hier staan de budgetten onder druk. Willen we hetzelf­de werk blijven doen met evenveel medewerkers, dan moeten we creatief zijn. Daarom zet de directie strategisch in op extra inkomsten via onze evenementen. Die aan­pak krijgt veel bijval bij de medewerkers. Dat verklaart onder meer het engagement wanneer er een nieuw eve­nement in de stijgers staat”, legt Niko uit.
En dan is er uiteraard nog het idyllische kader. “Wie kan er zeggen dat hij in Brussel werkt, middenin het groen, en vergadert in een kasteel? Dat alleen al spreekt tot de verbeelding.”

Van spektakel tot leerzame ateliers

Het grote publiek kent de Plantentuin Meise vooral als een recreatieve trekpleister. “Vorig jaar lokten we zo’n 160.000 bezoekers naar onze tentoonstellingen, ate­liers en evenementen. Het meest gekend en het meest tot de verbeelding sprekend zijn onze Floridylles. Per seizoen wordt er zo’n editie georganiseerd. We hebben net de wintereditie achter de rug. Een floridylle is een totaalspektakel dat je door het park leidt langs licht- en geluidsinstallaties. Voorbij sprookjesachtige shows en theaterstukken.

Tijdens onze ateliers maken we scholen en groepen wegwijs in de plan­tenwereld. De ateliers com­bineren praktische work­shops in de Plantentuin met een theoretische achtergrond in één van onze auditoria”, legt Niko De Meeter uit.

“Wanneer we een evene­ment op touw zetten, creëert dat een bijzondere dyna­miek onder de medewer­kers. Iedereen probeert zijn steentje bij te dragen, zelfs over afdelingen heen. Zo streeft elke collega er op zijn manier naar om onze be­zoekers een unieke ervaring te bezorgen”, aldus Niko.

Wetenschappelijke en maatschappelijke functie

Op het wetenschappelijk vlak lopen er verschillende projecten en wordt er permanent onderzoek gedaan naar verschillende plantensoorten.

Eén van die weten­schappelijke projecten is het DOE-project. DOE staat voor Digitale Ontsluiting Erfgoed. Het omvat de digitalisering van zo’n vier miljoen gedroogde planten. DOE maakt het immense herbarium toegankelijk voor wetenschappers van over heel de wereld. “We hebben de eerste fase van dit project net achter de rug. Voor de beeldfase legden we de gedroogde planten een voor een op een lopende band om er beelden van te maken voor in de databank. Een huzarenwerk als je weet dat het over ongeveer vier miljoen planten gaat, verspreid over meerdere herbariazalen. Met deze fase alleen zijn we al anderhalf jaar bezig”, zegt Niko De Meeter.

Daarnaast werkt de Plantentuin ook samen met de Vlaamse Milieumaat­schappij om onderzoek te doen naar de kwaliteit van het water in Vlaanderen. “Vooral onze specialisten in kiezelwieren spelen hierin een sleutelrol. In dezelfde lijn bestaat er ook een samenwerking met het antigifcentrum. Als een kleuter slecht reageert op een onbekende bes, dan vraagt het antigifcentrum ons om welke plant het kan gaan en welke consequenties hieraan vasthangen”, legt Niko De Meeter uit.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.