Het warme werk bij stad en OCMW Antwerpen

Armoedebestrijding in de winter

Tijdens de winterperiode krijgen de lokale besturen er extra werk bij. Zo moet de Stad Antwerpen de opvangcapaciteit voor daklozen gevoelig uitbreiden. En om te voorkomen dat mensen van energie worden afgesloten in deze donkere‚ koude maanden steken de stad en het OCMW in de Scheldestad de handen uit de mouwen.

NURIA MERTENS is afdelingshoofd van de dienst Wonen in de Stad Antwerpen. “De winterperiode duurt bij onze winterwerking van begin december tot eind maart. In het opvangcentrum Victor aan de Desguinlei schakelen we dan over van 55 naar 72 bedden voor alleenstaande daklozen. In hetzelfde gebouw hebben we nog eens 90 bedden voor niet-verblijfsgerechtigden en een 35-tal plaatsen voor gezinnen. De bezoekers krijgen er een eenvoudige maaltijd, bed, douchegelegenheid, ontbijt, medische zorgen en begeleiding bij het vinden van werk of woning. Het recente Dharma-project biedt onderdak aan de honden van daklozen.”

Aantal en middelen stabiel

Terwijl de armoede in ons land, en dus ook in Antwerpen, toeneemt, stijgt het aantal daklozen niet of nauwelijks. “We zien dat de ongeveer 300 daklozen die bij ons verblijven ongeveer stabiel blijven. We hebben hier enkel zicht op daklozen die in onze eigen werkingen verblijven. We spreken ons niet uit over het ‘dark number’ van daklozen: de mensen die zich niet aanmelden bij onze diensten. We schatten dat er in totaal ongeveer 700 daklozen in Antwerpen zijn. Ook de financiële middelen voor daklozenopvang zijn stabiel gebleven ten opzichte van vorige jaren. Voor de nachtopvang voorzien we dit jaar 2.115.401,04 euro, wat vergelijkbaar is met de budgetten van vorige jaren.”

Begeleiding naar woning en werk

Maar met opvang alleen los je het probleem van dakloosheid niet op. “De laatste jaren zetten we in op begeleidingstrajecten waarbij we daklozen helpen zoeken naar een woning en een job. We gebruiken hierbij sinds kort een instrument dat ontwikkeld werd door de GGD Amsterdam, de zelfredzaamheidsmatrix. Die kent bij een begeleidingstraject een score toe op 13 levensdomeinen (bv. huisvesting, financiën, geestelijke gezondheid,…) van 1 tot en met 5. We voeren dit instrument onder andere in de dag- en nachtopvang voor daklozen in. De zelfredzaamheidsmatrix zal ons meer zicht geven op de resultaten van de begeleidingstrajecten die we opstarten.”

Schuldbemiddeling

“Meer dan de helft van de mensen die betalingsproblemen hebben bij hun energieleverancier is bij ons niet gekend’, zegt Kristine Landuyt, afdelingschef Energiecel. “Het is dus niet zo dat enkel leefloonklanten financiële problemen zouden hebben. Wij richten ons op mensen die problemen hebben met de energiefactuur. Ze weten niet waarom die zo hoog is en hoe ze die moeten betalen. We kijken dan samen na of er een hoog verbruik is, een dure leverancier en of het sociaal tarief werd toegepast. Vervolgens bekijken we hoe ze hun verbruik kunnen verlagen en stellen eventueel een betaalplan op.”

Niet afsluiten

Tussen 1 december en 28 februari mag er niemand afgesloten worden, commerciële leveranciers mogen dit sowieso nooit. “Bij wie niet betaalt, wordt na enkele maanden het contract door de leverancier opgezegd. Dan schakelen ze automatisch over op een sociale leverancier. Bij ons zijn dat de distributienetbeheerders Eandis of Infrax. Als semioverheidsbedrijf kunnen zij geen commerciële tarieven aanbieden. De energiefactuur ligt dan ook wat hoger voor de klanten. Als ze dan nog niet betalen, komen wij in beeld. Slagen ze er zelfs na onze begeleiding niet in te betalen dan wordt de bestaande meter vervangen en hangt de netbeheerder een budgetmeter op. Die werkt met een kaart die ze kunnen opladen met geld. Hebben ze in de winter onvoldoende middelen om hun budgetmeter gas op te laden, dan kunnen ze financiële steun aanvragen. Wij storten dan geld op de herlaadkaart. Na de winter wordt 30% van dat bedrag teruggevorderd.” De Energiecel van het OCMW Antwerpen behandelt elk jaar zo’n 10.000 dossiers.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.